Také Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm již delší dobu avizoval, že chce zlepšit práci svých úředníků a přístup k veřejnosti. Podařilo se mu sehnat peníze z Evropského sociálního fondu, z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a v červenci mohl začít zmíněný společný projekt Frenštátu a externí poradenské firmy Trifid consult, ve zkratce nazvaný MĚSTO.

V prosinci loňského roku již bylo jasno. Projekt projednala městská rada, která se seznámila s výsledky jednotlivých částí projektu i zprávy, jež vypracoval městský úřad. „Na svém dalším zasedání městská rada vyvodila určité závěry a důsledky. Proto byly provedeny organizační změny, které přinesly snížení počtu zaměstnanců městského úřadu o šest pracovníků,“ přednesl na posledním zasedání frenštátských zastupitelů tajemník Petr Kubenka.

Nutné propouštění

Podle tajemníka bylo cílem projektu hlavně přiblížit se více občanům čili větší otevřenost úřadu, dalším cílem bylo vzdělávání úředníků, aby dokázali komunikovat mezi sebou, stejně jako s občany. „Další část projektu se zaměřila na vytipování procesů, které chceme zdokonalit. Bylo provedeno porovnání s ostatními úřady v České republice a z toho vyplynuly organizační změny. Do práce na projektu se zapojili všichni zaměstnanci úřadu, každý v určité fázi a určitém rozsahu,“ podotkl tajemník.

Zastupitel Karel Míček chtěl znát konkrétněji odbory, kde se snižuje počet zaměstnanců, načež Kubenka odpověděl, že po jednom člověku odchází z odboru výstavby a územního plánování a z odboru životního prostředí. „Dva lidé odcházejí z kanceláře starosty – právník a bylo zrušeno místo vedoucího. Další člověk je z odboru financí a rozpočtu a šestý člověk je z odboru vnitřních věcí a školství,“ vypočetl tajemník a upřesnil, že výpovědi, které lidé převzali, byly k 31. lednu 2011.

„Určil někdo, ze kterých odborů konkrétně mají odejít lidé?“ tázal se dál Míček. Tajemník odpověděl, že ze závěrů zprávy vyplynulo, na kterých odborech má dojít ke snížení stavu zaměstnanců, a s vedoucími těchto odborů to bylo projednáno. „Nebylo to jednoduché, neboť na jedné straně je tlak snížit počet zaměstnanců, a přitom zachovat náplň odboru. S každým vedoucím jsme to probrali a prodiskutovali. Vedoucí to akceptovali. Musejí přijmout taková opatření, aby výkon v přenesené působnosti byl zabezpečen,“ poznamenal Kubenka s tím, že zpráva má tisíc stran a je pro zastupitele k nahlédnutí. Z ní například vyplývá, že snížení počtu zaměstnanců o šest přinese úsporu více než dvou milionů korun ročně.