Ta uvedla, že kraj chce touto akcí upozornit na to, že si velice váží studentů, kteří dosahují mimořádných úspěchů. „V seznamu oceněných se objevují nejen dívky a chlapci z gymnázií, u kterých se zájem o studium dá předpokládat, ale i žáci středních škol, zaměřených na hůře obsazované technické obory, což považuji za vynikající výsledek středního školství v kraji a pozitivní signál do budoucnosti,“ sdělila Wenigerová, podle níž každá aktivita nad rámec studijních povinností stojí za pochvalu. „A pokud se dělá velmi dobře a rozvíjí potenciál žáka, odměna je pak jedním z důležitých motivačních prvků,“ vysvětlila podstatu akce.

Jednotlivé školy mohly navrhnout jen jednoho žáka. Letos komise, schválená radou kraje, vybírala z 52 adeptů, kteří museli splnit náročná kritéria. Základním předpokladem byl vynikající prospěch, úspěšná reprezentace školy na soutěžích a přehlídkách v celostátním i mezinárodním měřítku, a také mimořádné výsledky, minimálně krajského významu, v mimoškolních aktivitách. Všichni ocenění dostali knižní poukázku, USB flash disk, drobné dárky, prezentující Moravskoslezský kraj, květiny a referenční list. Mezi nimi byli i zástupci z Novojičínska a blízkého okolí.

Ocenění studenti z regionu:

Hana Bílková, Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm:
Za výborný studijní prospěch po celé období studia, za 3. - 5. místo v krajském kole matematické olympiády v kategorii A.

Miroslav Klimoš, Gymnázium Mikoláše Koperníka, Bílovec:
Za výborné studijní výsledky, za 1. místo v celostátním kole olympiády v programování, za 2. místo v celostátním kole matematické olympiády, za 2. místo na mezinárodní olympiádě v programování v Záhřebu, za 3. místo na mezinárodní matematické olympiádě v Hanoi a za udělení titulu „Laureát ceny PREMIUM BOHEMIAE 2007“ .

Hana Klyncyparová, Mendlova střední škola, Nový Jičín:
Za výborné studijní výsledky po celou dobu studia, za 1.- 2. místo v krajské a celostátní soutěži psychologie (práce Afázie a obnova řeči) a za 1. místo ve školní soutěži recitace, s postupem do krajského kola.

Monika Ochvatová, Střední škola odborná a speciální, Klimkovice:
Za vynikající studijní výsledky zejména v odborných zahradnických předmětech,
za 1. a 2. místo na mezinárodní soutěži „Brněnská růže“ v aranžování květin.