Již od časného rána 28. listopadu panoval v Městské knihovně v Novém Jičíně čilý ruch. Knihovnice se zde totiž připravovaly na nápor dětí, jež se přišly do knihovny pobavit a zároveň se také lecčemu přiučit. Konal se zde totiž druhý ročník Dne pro dětskou knihu. V minulém roce byly stěžejním tématem hrátky s podzimem, nyní si pracovnice připravily zábavné pořady z čertova košíku. „Využili jsme toho, že začal advent. Je to samozřejmě zaměřené také na Mikuláše a tradice s tím, že jsme se snažili připravit pro děti program, oslovit podnikatele, kteří by nám umožnili prodej knížek, aby si děti, jejich rodiče, mohli koupit nějaký dárek,“ přiblížila Radmila Grofová, zástupkyně vedoucí knihovny.

Cílem Dne pro dětskou knihu je především přitáhnout děti ke psanému slovu. Knihovny se snaží nejen ten den, ale po celý rok. „Noví čtenáři, kteří se v sobotu zapsali do knihovny, nemusejí platit roční registrační poplatek. Často toho využívají. Zkusili jsme taky vyhlásit amnestii, aby se mohli přihlásit ti, kteří zapomněli a bojí se. Děti se přirozeně bojí nějakého trestu, i když nemají proč,“ dodala Grofová.

Návštěvníci knihovny se mohli těšit z drobného pohoštění, punče a vánočních koled. Po splnění sedmi stanovišť, na kterých děti musely splnit nejroztodivnější úkoly, si odnesly pamětní list a maličké dárky. „Děti plní jednoduché úkoly, jako poskládat šupinky do kapra, složit obrázek, splnit Čertovské desatero, ve kterém je psáno, že musí číst denně dvacet minut, nebudou zlobit, na počítači budou sedět maximálně dvacet minut denně, čistit si zoubky a podobně. Mohly také napsat dopis Ježíškovi nebo si vyrobit vlastní baňku na stromeček,“ rozvedla Grofová. Knihovna se vyprázdnila až okolo čtrnácté hodiny, kdy program pro návštěvníky skončil. Ve vzduchu zavířilo několik posledních koled a i ony nakonec utichly docela a knihovna se zavřela.