Devatenáct let, to byla asi hodně složitá cesta…

Začalo to vlastně po devadesátém roce, kdy jsme začali zpracovávat program regenerace městské památkové rezervace a jednotlivých domů. V rámci toho se počítalo i s touto budovou, ale její stav tehdy byl hodně špatný. Takže ta doba tomu asi i odpovídá. Asi rok, rok a půl se dělaly projekty a teprve na jejich základě jsme mohli začít stavět.

Celkově to stálo kolem osmdesáti milionů korun. Kde jste brali peníze?

Začínalo se stavět z peněz města, až v některých dalších letech jsme získali dotaci z ministerstva kultury na regeneraci městských památkových rezervací a v samém závěru v posledních dvou etapách jsme získali prostředky z Evropské unie. Jen na tu poslední část jsme dostali asi dvacet milionů korun a na část, která se dělala předtím, část městské knihovny, Evropská unie přispěla asi osmi miliony korun.

Nebylo to hodně nervní? Čekání na dotace, dílo dvacetiletí před dokončením…

Ani ne. Ještě než jsme ty dotace začali vyřizovat, zjišťovali jsme, jestli vůbec ta možnost je, anebo není. Na základě toho, že jsme získali peníze na knihovnu, jsme věřili, že získáme peníze i na tu závěrečnou část.

Podařilo se vám vytvořit multifunkční dílo, to byl záměr?

Od samého počátku jsme to chtěli komplexně využít, a ne jak tomu bylo po odchodu tatrováckého učiliště, kdy některé místnosti zely prázdnotou a staly se z toho depozitáře. Chtěli jsme to otevřít lidem, aby to dýchalo a aby to bylo využívané.

K čemu všemu?

Knihovna, základní umělecká škola, muzeum, zasedací místnost, obřadní místnost, využívat to mohou různé spolky, může to sloužit také pro pořádání koncertů a podobně. Jsou tu také malá sklepení, ale protože ten prostor je dost vlhký, hledáme využití společně s muzeem. Představu už máme. Chtěli bychom ukázat pohřebiště a obřady pohřbívání, na což už máme zpracovaný malý projekt. Ale uvidíme po zimě, jak to s tou vlhkostí dopadne.

Jaký máte pocit po těch devatenácti letech práce?

Myslím si, že všichni zastupitelé, i bývalí, si to prošli, a když viděli ten výsledek, určitě si myslí, stejně jako já, že se nemáme za co stydět. Prošel jsem v České republice třeba několik refektářů, které těm řádům sloužily jako jídelny, ale tady tato místnost je v rámci těch klášterů asi jedna z nejhonosnějších.