Podnikatelská skupina podpořila dalšími dvěma miliony rovněž Ostravu a jeden milion darovala městu Nový Jičín. „Vnímáme skutečnost, že každá krize s sebou přináší zvýšené náklady, s nimiž je třeba se vyrovnat. Zároveň jsme po vlně podpory, která mířila přímo na Ukrajinu, cítili, že je potřeba zorganizovat pomoc i v České republice, a to při zvládání přílivu uprchlíků. Vzhledem k tomu, že ve vybraných třech městech podnikají naše společnosti, chtěli jsme pomoci primárně zde,“ uvedla Denisa Materová, členka představenstva a CMO Promet Group.

Zástupci firmy Tawesco, kterou stoprocentně vlastní Promet Group, předali 22. května 2022 zástupcům Kopřivnice symbolický šek na dva miliony korun.Zástupci firmy Tawesco, kterou stoprocentně vlastní Promet Group, předali 22. května 2022 zástupcům Kopřivnice symbolický šek na dva miliony korun.Zdroj: se souhlasem Promet Group

Podle starosty Kopřivnice Miroslava Kopečného pomohou darované prostředky řešit nejen aktuální situaci související s válečným konfliktem na Ukrajině. „Kapacity, které díky nim vybudujeme, budou velkým přínosem pro město i v budoucnu, až uprchlická krize skončí," tvrdí starosta s tím, že 1,5 milionu korun město použije na zvýšení kapacity mateřských škol. Navrženo je vybudování nového oddělení při ZŠ a MŠ 17. listopadu s kapacitou 23 dětí. Zbývající peníze Kopřivnice využije na financování úprav ubytovacích prostor.

Ukrajinské děti v pavilonu A na výstavišti Černá louka v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU), březen 2022 v Ostravě.
Budou v září stačit kapacity škol v kraji? Ukrajinským dětem se zápisy odložily

V Ostravě darovací smlouvu teprve projedná rada města. Jeden a půl milionu korun z darované částky má jít na spolufinancování nákladů na provoz Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině na Černé louce. Půl milionu bude zřejmě posláno na financování vzdělávacích volnočasových aktivit ukrajinských dětí i dospělých, aby se urychlilo jejich začlenění do společnosti.

Také Tomáš Macura, primátor Ostravy, dar velmi ocenil. „Prvotní vlna solidarity pominula, nicméně pomoci je zapotřebí o to víc i nadále. O to víc jsem vděčný za dárce, kteří pomáhají i nyní nebo také trvale,“ poznamenal Tomáš Macura.

V Novém Jičíně již převzetí daru městská rada projednala ve středu 18. května. Starosta Stanislav Kopecký upřesnil, že polovinu částky využijí k rekonstrukci městských bytů. „Druhá polovina bude směřovat na vybavení bytů, které město vyčlenilo právě pro ubytování uprchlíků přicházejících z Ukrajiny,“ doplnil místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemký.

Vernisáž výstavy Fenomén Igráček ve Výstavní síni Albína Poláška ve Frenštátě pod Radhoštěm 17. května 2022.
Fenomén Igráček: figurka má nyní nově i podobu skokana na lyžích Jiřího Rašky

„Cílem naší aktivity je, aby města mohla lépe reagovat na nově vzniklou situaci, která souvisí s válkou na Ukrajině a příchodem uprchlíků,“ uzavřela Denisa Materová.

Skupina Promet Group je českou rodinnou firmou, která zastřešuje téměř 40 společností působících zejména ve strojírenství, inženýrství, hutnictví a dalších oblastech. Mezi nejvýznamnější společnosti patří kopřivnický výrobce nákladních automobilů Tatra Trucks, strojírenská společnost Tawesco nebo výrobce technologických celků Kofing. Skupina ročně generuje tržby nad 8,5 miliardami korun.