V delegaci, která počátkem týdne odjela do Prahy, byli zástupci Frenštátu pod Radhoštěm, Trojanovic, Kunčic pod Ondřejníkem, CHKO Beskydy či sdružení Naše Beskydy. Jejich cíl byl jasný – setkat se s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kocourkem kvůli připravované novele Státní energetické koncepce České republiky. „Náš požadavek byl, aby v nové koncepci ložisko Frenštát vůbec nebylo, a když už, tak aby maximálně bylo zmíněno, že to uhlí tady existuje, ale využitelné bude až někdy pro budoucí generace,“ přiblížil záměr delegace starosta Trojanovic Jiří Novotný. Uvedl, že ministr řekl, že si nedokáže představit, že by se pod Frenštátem někdy těžilo, a když už, tak jedině v případě, že by se republika dostala do maximální krize. „V rámci energetické koncepce se podle ministra nepředpokládá, že by se v energetickém mixu zvedal podíl černého uhlí, spíše naopak,“ dodal Novotný.

Hovořili také o Horním zákonu

Jeho slova potvrdil i mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vlček. „Aktualizace státní energetické koncepce bude hotová do konce roku. Je to strategický dokument, který neurčuje, kde se bude těžit, ale určuje optimální energetický mix,“ uvedl pro Novojičínský deník Vlček a dodal, že při přípravě energetické koncepce státu ministr zohlední požadavky beskydských obcí. „Tato koncepce nehovoří o jednotlivých lokalitách, ale o využití surovin s ohledem na různé parametry,“ upozornil mluvčí ministerstva s tím, že koncepce je výhled zhruba na třicet let do budoucnosti. „Na té schůzce zaznělo, že z ekonomického hlediska je velkou otázkou, jestli by vůbec mělo smysl zahájit těžbu na Dole Frenštát,“ poznamenal Vlček.

Ještě jednu pozitivní zprávu mohli v Praze delegáti z Beskyd slyšet. Na schůzce se totiž s ministrem bavili také o projednávané malé novele Horního zákona z roku 1988, která by měla být rovněž hotova do konce letošního roku. „Tam budou vypuštěny vyvlastňovací paragrafy, což posílí pravomoci obcí a jejich právní postavení,“ uzavřel mluvčí ministerstva.

Tiskový mluvčí společnosti OKD Vladislav Sobol se ke zmíněné problematice vyjádřil stroze. „Neznáme přesné výstupy ze schůzky, a proto ji nemůžeme nijak komentovat. Surovinová ložiska jsou strategickým majetkem státu, a energetickou koncepci proto stanovuje vláda. My platnou koncepci vždy respektujeme,“ tlumočil stanovisko vedení OKD mluvčí této společnosti.