Ministr vnitra Vít Rakušan připomněl, že máme za sebou divné roky, ať už způsobené covidovou epidemií nebo imigrační vlnou z Ukrajiny. V obou případech ležela značná část tíže na bedrech hasičů. „Přál bych si, ať přijde takový rok, kdy hasiči budou hasit a budou se věnovat tomu, co je hlavní náplní jejich práce,“ řekl mimo jiné Vít Rakušan a dodal, že ve srovnání se zbytkem republiky je na tom hasičský záchranný sbor v Moravskoslezském kraji velmi dobře, co se týče vybavení.

Beseda k záměru rozšíření Logistického centra Armády ČR Mošnov na území Petřvaldu - Petřvald 21. června 2023.
Logistické centrum armády na Novojičínsku. Další podpisy, slova o referendu

Ministr financí Zbyněk Stanjura přidal vzpomínku na událost, která se stala 1. ledna 2001, kdy byl první den v práci hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský. „Tehdy došlo k velkému požáru v opavském OBI. Byla to mimořádná věc. Takže od prvního dne je ta spolupráce Moravskoslezského kraje s hasiči velmi dobrá,“ uvedl Zbyněk Stanjura.

Vladimír Vlček na adresu Zbyňka Stanjury řekl, že tak jako je neústupný v současné funkci ministra financí, tak byl neústupný i když byl ve vedení Moravskoslezského kraje. „Přesto jsme vždycky dokázali najít něco, ať se posuneme dál,“ sdělil Vladimír Vlček. Nato doplnil, že Hasičský záchranný sbor ČR proinvestoval v období 2016 až 2020, kdy již šly částečně investice i na centrální stanici v Novém Jičíně, 2,8 miliardy korun na 21 staveb.

Mig 21.
Tipy na víkend v kraji. Na Novojičínsku Pivobraní, dny Bílovce, setkání Lukavců

Práci hasičů ocenil rovněž hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška. „Dobře víme co potřebujete - profesionální techniku, vybavení a jakýsi systém. Moravskoslezský kraj je připraven podpořit výstavbu nových hasičských zbrojnic v částce více než dvacet čtyři milionů korun,“ ubezpečil hejtman s tím, že další peníze je kraj připraven dát na vybavení.

Místostarosta Ondřej Syrovátka vyzdvihl umístění nové stanice. „Blízko je dálnice a hasiči už se nebudou muset proplétat přes centrum města a několik kruhových objezdů,“ upřesnil místostarosta Nového Jičína (město Nový Jičína darovalo pozemky v hodnotě 12 milionů korun, na kterých nová hasičská stanice stojí – pozn. aut.).

Radnice v Novém Jičíně.
Dejte vysvědčení vedení Nového Jičína. Oznámkujte radní i starostu

Vladimír Vlček a ředitel HZS MSK Radim Kuchař po projevech předali oběma ministrům plakety Hasičského sboru České republiky, načež řečníci společně symbolicky přestřihli pásku. Poté se ti, kdo měli zájem, mohli vydat na prohlídku nového zázemí hasičů.

Celkové náklady na výstavbu hlavní části a takzvané opční části činily 296 562 459,50 korun včetně DPH, přičemž samotná hlavní část stála 237 198 497,90 korun.

Co bude s původní hasičskou stanicí v Zborovské ulici v Novém Jičíně, se zatím neví. Objekt je v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.