Každá soutěžící musela zvládnout tři disciplíny. Vprvní se představila porotě, která také hodnotila vtipné odpovědi na vylosovanou otázku. Druhé kolo prověřilo zručnost finalistek. Nejmladší děvčata měla za úkol pověsit prádlo, dívky zdruhé věkové kategorie prostíraly pro slavnostní příležitost anejstarší slečny obšívaly kapesníčky se soutěžním číslem. Vposledním kole soutěžící vystupovaly spřipraveným programem, nejčastěji byl kvidění tanec.

Sedmičlenná porota udělila vnejmladší kategorii dívek ve věku od 6 do 10 let titul Miss Roma Dominice Hadariové zKopřivnice, první vicemiss se stala Andrea Šnajdrová zNového Jičína adruhou vicemiss Anna Samková zKopřivnice.

Vdruhé věkové kategorii, 11 až 15 let, zvítězila Irena Kačová zNového Jičína, první vicemiss se stala Nikola Šandorová zVítkova adruhou vicemiss se stala Tereza Žigová zKopřivnice. Tu si diváci zároveň zvolili za Miss sympatie.

Vnejstarší kategorii dívek od 16 do 18 let zvolili porotci za Miss Roma Veroniku Kačovou zNového Jičína. První vicemiss se stala Magdalena Kačová zNového Jičína, druhou vicemiss Adéla Horváthová zVítkova. „Jsem šťastná, program jsem připravovala sbratrem, který mi udělala cédéčko podle kterého jsem trénovala,“ neskrývala dojetí vítězka nejstarší kategorie.