Stejně jako v předchozích letech, ani v letošním roce se na některé rodiče žádající o umístění dítěte do mateřské školy nedostalo. V Kopřivnici museli kvůli nedostatku míst ve školkách odmítnout na sto padesát dětí.

„Sešly se nám na tři stovky žádostí, z čehož jsme byli schopni přijmout dvě stě dětí. Z toho vyplývá, že na takových sto padesát se nedostalo,“ potvrdila informace Zdeňka Krišková, ředitelka Mateřských škol Kopřivnice. Vzápětí ale důrazně upozornila, že mezi odmítnutými dětmi byly i takové, jež nedosáhly požadovaného věku pro přijetí do školky. „Mezi přihlášenými bylo spousta dětí dvouletých, tedy takových, které do školky nyní nepatří,“ uvedla Krišková s tím, že rodiče dětí, které budou mít nárok na školku až příští rok, se v mnoha případech jistili, protože budou například brzy nastupovat do zaměstnání. „Byly to často maminky, které do práce půjdou již během příštího roku,“ potvrdila ředitelka.

Do kopřivnických školek se však dostali všichni předškoláci, jejichž přijetí je ze zákona povinné a dále také téměř všechny děti, které již měly, nebo v brzké době budou mít, tři roky a splňovaly i další podmínky. „Snažili jsme se přijmout všechny děti ve věku od tří do pěti let, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a mají trvalý pobyt v Kopřivnici,“ informovala Krišková. Naopak děti maminek na mateřských dovolených nebo rodičů na úřadu práce měly minimální šanci, že se letos do školky dostanou. Přijaty nebyly ani děti, které mají trvalé bydliště jinde než v Kopřivnici. „Máme hodně neumístěných kopřivnických dětí, tudíž si logicky nemůžeme dovolit, abychom přijímali děti cizí,“ upozornila Krišková.

Protože se spousty rodičů s nepřijetím své ratolesti do školky nesmířily a podaly si odvolání, školky i město teď řeší, jak ze složité situace ven. „Ještě pořád se odvolání sbírají, protože rodiče měli patnáct dní od doručení rozhodnutí na to, aby odvolání podali,“ informovala ředitelka kopřivnických školek s tím, že prozatím jich školka obdržela patnáct. Jestli odvolání k něčemu budou a prozatím nepřijaté děti se do školky dostanou, zatím Krišková nebyla schopna říci. „Může se stát, v případě, že bude navýšena kapacita, že některé děti dodatečně přijmeme,“ nastínila možný budoucí průběh dodatečného přijímání dětí ředitelka a pokračovala: „Každopádně šanci na přijetí opravdu nebudou mít rodiče dětí dvouletých, protože my nejsme na tak malé děti zařízeni. Už nyní jsme vzali přes čtyřicet dětí mladších. Učitelka je ve třídě jen jedna a na starosti má kolem šestadvaceti dětí, takže opravdu není v našich možnostech se o dvouleté děti postarat.“

Podle slov Kriškové je tak možnost na dodatečné přijetí malá. Změnit by to ale mohlo rozhodnutí kraje a města. „Pokud by nám město povolilo rozšíření kapacity, které by se podle mých informací brzy mělo projednávat na kraji, tak potom bychom opravdu nějakých dvacet, pětadvacet dětí přijali,“ dodala Krišková s tím, že rozšíření by se týkalo všech tříd, jejichž kapacita by se zvedla o jedno, maximálně dvě děti. Další třída by podle ní v kopřivnických školkách nevznikla, protože na to nejsou prostory. Úvahy o navýšení kapacity školek potvrdil i místostarosta Zdeněk Krajčír. „Už několikrát jsme jednali o tom, že bychom navýšili počty dětí a prozatím to vypadá tak, že se navýší kapacity v jednotlivých odděleních,“ potvrdil při rozhovoru Krajčír. Ve hře jsou ale podle něj i další varianty řešení: „ Podali jsme žádost o dotaci na úpravu školky v Mniší, která se v budoucnu rozšíří o jedno oddělení, a navíc se nám ozvala firma Brose s tím, že by měla zájem otevřít ve školce jedno vlastní oddělení. Takže musíme nyní celou věc přepracovat a dojednat.“