Tisková mluvčí města Nový Jičín Marie Machková připomněla, že na městském hřbitově je evidováno 18 čestných hrobů, ve kterých odpočívají rodáci, stavitelé, průmyslníci, starostové, mecenáši a umělci, kteří se zasloužili o rozvoj města. „Letos bude restaurováno pět hrobů, město do jejich opravy investuje téměř devět set tisíc korun,“ uvedla Marie Machková a doplnila, že 300 tisíc korun pokryje dotace z Česko-německého fondu budoucnosti.

Při sanačních pracích pracovníci vybrané firmy zejména přeskládají obvodové kameny u jednotlivých hrobů, vybetonují základy pro usazení částí hrobek, doplní chybějící částí, očistí hroby a obnoví na nich písmo. Opravená díla nakonec ošetří nátěrem chránícím povrch kamene. Práce by měly být hotovy do konce října.

Václav Nezval z Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín sdělil, že většina náhrobků je z druhé poloviny 19. a počátku 20. století.

„Jeví známky opuštěnosti, mnohé z nich jsou zdařilými uměleckořemeslnými díly. Jeden z čestných hrobů, hrob malíře Hugo Baara, byl označen titulem kulturní památka a byl restaurován už před pěti roky,“ upozornil Václav Nezval a dodal, že na přelomu let 2017 a 2018 byl ve spolupráci s Klubem rodáků a přátel Nového Jičína opraven hrob továrníka Rudolfa Weisse. „Hrob byl již v havarijním stavu a hrozilo jeho nevratné poškození,“ dodal Václav Nezval

Marie Machková upřesnila, že v současné době procházejí renovací hroby Ignaze von Czibulky, který byl prezidentem c. k. krajského soudu v Novém Jičíně, továrníka a komunálního politika Willhelma Gromanna, architektů a stavitelů Huga Bluma a Richarda Klosse. Posledním z pětice renovovaných hrobů je hrob Josefa Proroka, který byl farářem a děkanem a působil jako profesor na zemské reálce.

„Označení čestný hrob udělili v roce 2018 zastupitelé města Nový Jičín hrobům významných rodin, které se v minulosti podílely na rozvoji města. Z toho plyne i povinnost se o tyto hroby starat,“ uzavřel Václav Nezval.