Nový Jičín patří mezi města, která měla určitý obnos peněz uložený právě ve Sberbank, ta ale po vypuknutí ruské agrese proti Ukrajině přišla o licenci a své pobočky v zemi uzavřela. V té době tam měl Nový Jičín zhruba 101 milionů korun.

V Novém Jičíně je živo.
Rozezlení lidé na zastupitelstvu. Zasahovali i strážníci

Kontrolní výbor novojičínského zastupitelstva na předchozím zasedání dostal úkol prověřit existenci veškerých rozhodnutí rady města se zmocněním prvního místostarosty Václava Dobrozemského k pravomoci uzavřít smlouvy k zhodnocení finančních prostředků města. Předseda kontrolního výboru Jiří Klein k věci uvedl, že podle organizačního řádu v roce 2020 byla pravomoc řídit peněžní kroky a provádět zhodnocování dočasně volných finančních prostředků svěřena finančnímu odboru. Takto to fungovalo od roku 2012.

Pravomoc prvnímu místostarostovi

„Přesto rozhodla rada města, že odebere pravomoc finančnímu odboru a svěří tuto pravomoc prvnímu místostarostovi,“ sdělil Jiří Klein a vzápětí upozornil, že tato pravomoc pro místostarostu byla ale jen na dobu jednoho roku a do maximální výše 50 milionů korun. Místostarosta Dobrozemský vyhodnotil nabídku Sberbank jako nejvýhodnější, což učinila řada měst a obcí, a uzavřel smlouvu na neurčitou dobu s výpovědní lhůtou jeden měsíc a 29. dubna 2020 město převedlo na účet ve Sberbank 50 milionů korun. Na konci dubna 2021 zplnomocnění Václava Dobrozemského skončilo.

Starosta Orlové Miroslav Chlubna.
Chyba? Orlová nemá 60 milionů, ale ani smlouvu o jejich vkladu do Sberbank!

„Přitom nedošlo k vypovězení smlouvy ani k novému zmocnění,“ zdůraznil Jiří Klein a dodal, že od 1. ledna 2021 je v platnosti nový organizační řád města, na jehož základě již odbor financí nemá pravomoc k podobným transakcím a neměl ji v té době ani Václav Dobrozemský. „Přesto v lednu loňského roku bez jakéhokoli zmocnění od rady města Dobrozemský rozhodl o uložení dalších padesáti milionů korun a uložil transakci provést finančnímu odboru,“ doplnil Jiří Klein (ČSSD) s tím, že písemně tato věc nejde doložit, neboť se odehrála ústně. Smlouva o převodu peněz ke zhodnocení navíc nebyla podle zákona zveřejněná do tří měsíců v registru smluv.

„Ve smluvních podmínkách bylo uvedeno, že zveřejnění provede banka, ale ta to neudělala. Ze strany města neproběhla kontrola, přestože směrnice města ukládá povinnost kontroly i druhému subjektu. Nezveřejnění smlouvy znamená neplatnost smlouvy od samého počátku. Smlouva pravděpodobně nebyla kontrolovaná ani právní službou města – schází na ní parafa právníka,“ shrnul předseda kontrolního výboru také závěry Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, na který se obrátil.

V podobném duchu se vyjádřil bývalý starosta města Jaroslav Dvořák (ČSSD), jenž nepřímo vyzval místostarostu Dobrozemského k rezignaci na jeho post. „Myslím si, že by měla být vyvozena osobní politická odpovědnost místostarosty Dobrozemského, protože to poškození města a občanů je obrovské,“ řekl.

Letiště a průmyslová zóna v Mošnově. Rok 2022.
Do Mošnova se opět vrátí vojáci, místní se ale příliš netěší!

Další opoziční zastupitelé se ptali starosty Nového Jičína Stanislava Kopeckého (ANO), zda nechal v této záležitosti provést audit. Starosta přisvědčil, že ano, a že audit dospěl k podobným závěrům jako kontrolní výbor. Nato dodal, že Sberbank nezkrachovala, ale byla jí odňata licence, takže je stále naděje, že město peníze dostane. Jaroslav Dvořák později shrnul, že sto milionů je zmrazených ve Sberbank a na dalších sto milionů si město bere kontokorentní úvěr, což znamená finanční rozvrat města. „Pan Dobrozemský by měl zvážit svou politickou osobní zodpovědnost a měl by rezignovat na post místostarosty,“ zdůraznil.

Václav Dobrozemský sdělil, že v případu Sberbank byla jmenovaná likvidátorka, která si dává dohromady výše majetku a pohledávek banky. „Podle poslední informace nabízí banku k prodeji, a významné finanční prostředky za ní nabízejí tři bankovní ústavy nebo investiční skupiny. V tuto chvíli nelze predikovat kdy a kolik peněz město obdrží,“ nastínil Václav Dobrozemský, jenž uznal, že nezanesení smlouvy do registru byla chyba.

„Ohrožení financování města nebo veřejných zakázek nehrozí, máme opatření, která by měla být realizovaná tak, abychom tyto zablokované prostředky vyřešili. Vycházeli jsme z doporučení inženýra Tesaře, který vypracoval střednědobý výhled rozpočtu s analýzou financí a ratingem,“ pokračoval Václav Dobrozemský. Zastupitelé vzali výsledek kontroly na vědomí, finanční poradce Luděk Tesař při analýze výhledu později uvedl, že problémem města ani není tolik situace okolo Sberbank, jako úbytek obyvatel, kterých je za posledních deset let o 716 méně, což je o 11 milionů korun méně na sdílených příjmech.