„Populace stárne, máme více lidí v seniorském věku, pomoc potřebují rodiny s dětmi, mladí lidé, zdravotně postižení i osoby sociálně vyloučené. Proto také v příštím roce, a to i přes stávající ne příliš příznivou situaci týkající se ekonomiky a financí města, podpoříme dotací subjekty, které v našem městě a našim občanům tolik potřebné sociální a další služby poskytují,“ informoval místostarosta města Pavel Mička.

V prvním kole město poskytlo dotaci 14 subjektům. Finanční prostředky tak budou využity na zajištění pobytových služeb v sociálních zařízeních, zajištění pečovatelské služby, osobní asistence a také řady služeb sociální prevence, jako například sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitaci nebo také prevenci bezdomovectví. Za zmínku také stojí podpora přepravy pro seniory, která je přidruženou aktivitou.

„Kromě dotací neziskovým organizacím však město vydává také nemalé finanční prostředky pro vlastní sociální služby, které provozuje pod organizační složkou Střediska sociálních služeb,“ doplnil Pavel Mička.

Poskytovatelé sociálních služeb a navazujících aktivit mohou i nadále podávat své žádosti o dotaci. Lhůta pro jejich podávání končí 15. května 2021.