Žáci tanečního oboru vystoupili nejen pro širokou veřejnost, ale po dva dny dopoledne předvedli své umění také školám.