Poskytovatelem programu PUNKT rodina, což znamená zkratku slov Průšvihy Už Nedělám, Kámo, Tečka, je Rubikon centrum z Prahy.

„Centrum vyškolilo lektory, kteří jednotlivé běhy programu vedou. Od loňského podzimu do letošního jara se uskutečnil první běh programu a na podzim plánujeme další," uvedla Andrea Palacká z novojičínského střediska Probační a mediační služby, jež má na starost agendu dětí a mládeže.

13 setkání

Program PUNKT rodina sestává ze třinácti setkání a střídají se v něm bloky teoretické se skupinovou i individuální prací klientů. Je určen pro mladistvé, kteří se opakovaně dopustili trestné činnosti.

„Tři setkání byla i s rodiči a pět individuálních. Probírají se témata, jež se týkají provinění pro představu: Vaše provinění a jeho důsledky, Sebeovládání, Jak řešit problémy, Vaše provinění očima oběti apod. Jde o to, aby si klienti uvědomili, jaké jsou dopady, že kvůli tomu, co provedli, jejich okolí trpí, a když se na to přijde, má to následky nejen pro ně, ale také pro jejich nejbližší. Důležitým momentem je také to, že mají mladiství možnost podívat se na své provinění i z pohledu oběti. Je skvělé, že se klienti ve skupině doplňují navzájem, že mohou slyšet příběhy, ve kterých mnohdy poznají sami sebe. Zjištění, že těžkosti se nedějí pouze jim, bývá užitečné," přiblížila průběh programu lektorka Julie Bartoňková.

Podle Andrey Palacké je výhodou programu zapojení rodiny. Mladistvý tak má možnost zjistit, jaký má jeho provinění důsledek na vzájemný vztah mezi ním a zbytkem rodiny. Ideální počet klientů zařazených do programu je 3 až 5. V Novém Jičíně měli napoprvé tři.

„Dva chlapci měli účast v programu uloženu rozhodnutím soudu a jeden mladistvý do programu vstoupil dobrovolně, když se v rámci stanoveného dohledu ukázalo, že provinění, kterého se dopustil vůči rodičům, dlouhodobě narušilo rodinné vztahy," podotkla Andrea Palacká, s tím, že hodně jim v uskutečnění programu pomohl odbor sociálních věcí Městského úřadu Nový Jičín, který jim bezplatně poskytl potřebné prostory.

Spolupráce rodiny

Zapojení rodiny do programu si lektorka Julie Bartoňková velmi pochvalovala. „Spolupráce rodiny je zásadní. Někdy stačí, že rodičům naznačíme, že se něco dá dělat jiným způsobem. Obrovsky zajímavé jsou pak jejich reakce na pochvalu syna/dcery za aktivitu v programu," vysvětlila Julie Bartoňková a doplnila, že společná setkání programu, který se poprvé objevil v roce 1999 ve Švýcarsku, trvala zpravidla dvě hodiny. Zároveň dodala, že Rubikon centrum požádalo rodiče o případnou zpětnou vazbu, pokud budou souhlasit.

Další běh programu začne v září. Novojičínské středisko Probační a mediační služby to má v plánu. „Musím říci, že první cyklus zvládli kluci dobře. Důležité ale je, aby se osvojené věci naučili používat v běžném životě a nedostali se znovu do konfliktu se zákonem," uzavřela Andrea Palacká.