Krajské kolo se uskutečnilo v Ostravě – Vítkovicích, kde účastníci prokazovali své znalosti a dovednosti, jež získali na odborném výcviku.

„Žáci třetích ročníků oboru Automechanik postupně plnili úkoly na několika různých stanovištích. Na každém pracovišti museli prokázat odborné znalosti v teoretické části formou testu, jenž se skládal z devadesáti otázek, následovala poznávací část, v níž měli žáci identifikovat sto dvacet různých součástek z oblasti konstrukce a oprav motorových vozidel. Nakonec museli předvést praktické dovednosti při plnění úkolů z oblasti diagnostiky, oprav a seřízení motoru, elektrického příslušenství motorového vozidla, brzd, spojky a převodového ústrojí, tlumičů pérování a vyvažování kol,“ přiblížila soutěž Jana Kellnerová, ředitelka oderské školy a doplnila, že rozhodčími na soutěžních stanovištích byli pedagogové z účastnických škol.

„David Retei potvrdil, že jeho odborné vědomosti a dovednosti jsou na vynikající úrovni a jeho umístnění je dokladem, že naše škola připravuje budoucí automechaniky na vysokém teoretické, odborném i praktickém stupni. Velké poděkování patří nejen jemu, ale také učiteli odborného výcviku Pavlu Jourovi, který mu byl po celou dobu přípravy i samotné soutěže velkou oporou,“ dodala Jana Kellnerová.

Třetím místem si David Retei zajistil postup do celorepublikového finále, které se uskuteční v dubnu v Mladé Boleslavi.