Objekt se po letech stal opětovným hostitelem akce nazvané Beskyd Model Kit Show. Přehlídka, která je věnována modelářům a jejich umění, přilákala do Kopřivnice stovky návštěvníků. Ti si výtvory, ve většině případů připomínající pouhé zmenšeniny skutečných letadel, aut či lodí, prohlíželi s velkým uznáním a sálem se ozývalo nejedno uznalé hvízdnutí.