O modernizaci centrálního zásobování teplem se v Kopřivnici mluví od loňského roku. Po vzniku nové společnosti TEPLO Kopřivnice, která se po prvotních bojích rozhodla spolupracovat s dosavadním primárním dodavatelem tepla kopřivnickým domácnostem, společností Komterm, je vybudování čtrnácti kilometrů nových rozvodů a více než dvou stovek předávacích stanic na spadnutí.

V polovině tohoto týdne podepsal zmíněný nový dodavatel smlouvu na realizaci projektu Modernizace centrálního zásobování teplem s dodavatelem. Tím se stala akciová společnost Hochtief. „Doufáme, že se nám díky spolupráci podaří zajistit zejména vybudování spolehlivého a úsporného systému dodávek, který zajistí rozumný cenový vývoj tepla pro kopřivnické spotřebitele," řekl starosta města Josef Jalůvka.

Práce na projektu odstartují v říjnu letošního roku. „Během stavby bude vybudováno čtrnáct kilometrů rozvodů předizolovaného potrubí, které nahradí současné dosluhující rozvody, a dvě stě osmnáct objektových předávacích stanic. Spolu s kvalitní měřicí a regulační technikou to zajistí koncovým uživatelům teplo za příznivější cenu už od topné sezony roku 2014 /2015," pokračoval ve výčtu výhod kopřivnický starosta.

Staré rozvody město hyzdí

Modernizace rozvodů tepla přišla podle mnohých Kopřivničanů za pět minut dvanáct. „Staré rozvody jsou příšerné, nefunkční a jsou ostudou našeho města. Zejména část města u kolejí neskutečně hyzdí," myslí si Josef Roztáhal. A že na tomto názoru něco bude, potvrzují i slova ředitele společnosti TEPLO Igora Kocurka: „Některé části horkovodního potrubí v Kopřivnici mají více než čtyřicet let, takže nutně potřebují obměnit, aby nedocházelo k haváriím a neplánovaným výpadkům dodávek tepla. Stávající systém centrálního zásobování teplem je navíc předimenzovaný a až dvacet procent vyrobeného tepla se v rozvodech ztrácí. "

Projekt, jehož práce začnou za měsíc a půl, je finančně velmi nákladný. Jeho cena se pohybuje okolo dvouset devatenácti milionů korun. Městu spolufinancovat jej proto bude operační program Podnikání a inovace 20072013.