Více než třicet milionů korun se rozhodla investovat společnost Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK) Ostrava do modernizací tří čistíren odpadních vod na Novojičínsku. Ještě do konce letošního roku má být dokončena devítimilionová rekonstrukce další části čističky ve Štramberku-Bařinách a také rekonstrukce usazovací nádrže v čističce v sousední Kopřivnici, která vyjde na sedm a půl milionu korun. Druhá ze štramberských čistíren vod má přijít na řadu v příštím roce. Náklady se v tomto případě vyšplhají na více než 15 milionů korun.

Čistírna odpadních vod v části Bařiny se první etapy modernizace dočkala již v roce 2015, nyní bude obnova zařízení pokračovat sanací a úpravou stávajících stěn betonové nádrže.

„Celou technologickou linku čištění nově vybavíme. Ať již jde o srdce čistírny aktivační nádrž s nitrifikací a předřazenou denitrifikací, nebo účinnou separaci kalu v kruhové dosazovací nádrži. V ní vybudujeme také nové nátoky z aktivační nádrže, odtokové žlaby dovybavíme nornými stěnami a odtahem plovoucích nečistot včetně doplnění čerpadla pro vnitřní cirkulaci a míchadla pro denitrifikaci,“ přiblížil obnovu Jan Tlolka, ředitel kanalizací ostravské společnosti SmVaK.

Kromě toho nechá podnik v čističce vybudované již v roce 1984 vyměnit provozní rozvody silnoproudu a upravit systém řízení provozu.

REKONSTRUKCE ČISTÍRNY V KOPŘIVNICI

Ve vedlejší Kopřivnici se naopak čistírna odpadních vod do konce letošního roku dočká rekonstrukce usazovací nádrže za sedm a půl milionu korun. Železobetonová konstrukce nádrže je podle informací vodárenské společnosti již značně opotřebovaná, a to díky klimatickým vlivům a době provozu v agresivním prostředí. A to platí i v případě jejího technologického zařízení.

„Potrubí odvádějící kal a plovoucí nečistoty je značně zkorodováno a má omezenou funkčnost, proto bude systém změněn a instalována do nádrže čerpadla,“ uvedl mluvčí SmVaK Marek Síbrt.„Rekonstruujeme technologické zařízení druhé usazovací nádrže v kopřivnické čistírně odpadních vod včetně dvou armaturních komor s čerpadly pro odvádění kalu z obou usazovacích nádrží, vybudujeme také nové výtlačné potrubí kalu. Doplníme, rozšíříme, případně nově vybudujeme také různá měřicí zařízení důležitá pro provoz a monitoring jednotlivých parametrů,“ doplnil informaci Jan Tlolka.

Také v případě kopřivnické čistírny odpadních vod nepůjde o první modernizaci. Ta poslední v tomto zařízení proběhla v roce 2012. Projektována je na kapacitu téměř 30 tisíc ekvivalentních obyvatel a na vyčištění 3,1 milionu kubických metrů odpadních vod za rok. Původní čistírna v Kopřivnici byla vybudována už na počátku 60. let minulého století.

Další významnou rekonstrukci hodlá vodárenská firma provést v čistírně odpadních vod ve Štramberku-Kanadě vybudované na konci minulého tisíciletí. A to konkrétně v průběhu příštího roku.

Letos už společnost SmVaK stihla na Novojičínsku mimo jiné zmodernizovat technologie systému řízení provozu v čističkách ve Frenštátě pod Radhoštěm a také v Odrách.