Již několik let se mluví o modernizaci Domova Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm. V roce 2005 byl připraven projekt humanizace domova a zkvalitnění podmínek života klientů domova. Objem investice se pohybuje okolo padesáti milionů korun a měl by zajistit větší kapacitu domova, soukromí a pohodlí jeho obyvatelů.

Právě tento rok se mělo začít se stavebními pracemi. Byly vybrány náhradní prostory pro fungování domova a zapojily se také sociální zařízení v okolních městech. Vše bylo připraveno pro přesun klientů a následnou realizaci rozsáhlých přestaveb zařízení. „Prováděcí dokumentace měla být hotova v lednu letošního roku, ale projektant ji odevzdal až v červnu a protože překročil rozpočet, nesplnil podmínky zadání a byl odvolán,“ vysvětlil ředitel domova Jaroslav Šula. V současnosti probíhá soutěž na nového projektanta. „Bohužel to tak dopadlo, ale to je vše v rukách zřizovatele, takže do toho nemůžeme zasahovat,“ dodal Šula. Zřizovatelem Domova Hortenzie je Moravskoslezský kraj, který hodlá do projektu investovat taktéž nezanedbatelnou částku.

Domov se připravoval na komplikace i tím, že snížil stav klientů ze 109 na 85. „Do těch náhradních prostorů se nás nevejde více jak osmdesát pět. Pomáhali nám domovy v Novém Jičíně, v Příboře a je to také úmrtím. Dneska máme osmdesát šest klientů a jsme připraveni na stěhování, které bude až někdy v dubnu v příštím roce,“ uzavřel Šula.