Celkem devět milionů korun investuje letos ostravská společnost Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK) do modernizace vodovodu a kanalizace ve Štramberku.

Konkrétně v ulicích Plaňava a Dolní dojde nejpozději do konce října k výměně téměř půl kilometru vodovodního řadu a dále k rekonstrukci více než 380 metrů kanalizace a související infrastruktury.

„Stavby jsou mimo jiné vyvolány záměrem města v daných lokalitách obnovit povrch místních komunikací,“ uvedl mluvčí podniku SmVaK Marek Síbrt s tím, že obě investiční akce budou probíhat v návaznosti na sobě.

Důvodem, proč společnost k modernizaci části místní kanalizace přistoupila je to, že betonové stoky pocházejí již z poloviny 50. let minulého století, čemuž odpovídá i jejich technický stav a způsob provedení.

Během stavebních prací tak bude otevřeným výkopem stávající potrubí v délce 383 metrů nahrazeno novým s průměrem 250 až 400 milimetrů.

„Během stavby budou rekonstruovány také čtyři atypické spadišťové revizní šachty, vyměněno osmnáct dalších revizních šachet a přepojeno padesát kanalizačních přípojek z rodinných domů a uličních vpustí,“ přiblížil dále Marek Síbrt a dodal, že tímto krokem chtějí také zamezit vnikání balastních vod do kanalizace.

Kromě toho provede vodárenská firma ve dvou již zmíněných ulicích ve Štramberku výměnu vodovodního řadu.

„Oba řady jsou vybudovány z litiny. V ulici Dolní položíme 115 metrů nového potrubí z tvárné litiny, v ulici Plaňava bude nový řad vybudován z vysokohustotního polyetylenu. Nové potrubí bude položeno většinou v souběhu se stávajícím řadem,“ doplnil informaci Martin Veselý, technický ředitel SmVaK Ostrava.

Stavba bude podle něj probíhat otevřeným výkopem. Její součástí bude také přepojení 26 plastových vodovodních přípojek na nové potrubí, výměna dvou ocelových přípojek včetně přeložení dalších dvou přípojek.