Projekt s názvem Zřízení specializovaných odborných učeben na základních školách ve Studénce město dokončilo již na začátku léta. Ve všech tamějších základních školách nechalo vedení města vybudovat moderní jazykové, přírodovědné a počítačové učebny.

Do všech tříd byl nově zajištěn také bezbariérový přístup. Kromě rekonstrukce tříd město v rámci projektu dalo postavit také venkovní prostory určené pro studium a výuku.

Do tříd město pořídilo nové interaktivní technologie, které pomohou zdokonalit průběh výuky. Projekt spolufinancovala Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014–2020.

„Vybudování nových učeben stálo zhruba devětadvacet miliónů korun. Evropská unie zaplatila devadesát procent z celkových výdajů projektu,“ uvedla Dagmar Auxtová z odboru vnitřních věcí města.

Aleš Chromečka