Původní záměr děleného společného chodníku pro chodce a cyklisty nevyšel kvůli velké šíři, ale obec hodlá jízdu cyklistů po tomto chodníku tolerovat.

Další připravovaný chodník povede od bývalého obecního úřadu kolem tělocvičny a končit bude nedaleko školy a školky nasvětleným přechodem pro chodce se semaforem. Obec má také studii proveditelnosti chodníku po Velké straně od kopce až po novou školu.

Bude ale nutné, aby obec měla vypořádáno vlastnictví k pozemkům, po nichž chodník povede. Tento chodník, podobně jako první zmíněný, chce obec vystavět v příštím roce, chodník od bývalého obecního úřadu by mohl být hotov do začátku příštího školního roku.