Při prudkém dešti počátkem letošního července se valila voda z polí nad Jerlochovicemi a zároveň se vylil Husí potok. Voda zaplavila asi patnáct obydlí a některé podnikatelské subjekty v Jerlochovicích, a také nedaleký areál Retexu ve Fulneku. Jerlochovičtí obyvatelé sepsali petici, ve které požaduj zejména úpravy Husího potoka, jenž touto Lokalitou protéká a vylil se z břehů.

S obdobnou žádostí se na město obrátil rovněž Miroslav Fiebrich, jednatel společnosti Formprojekt, která sídlí v areálu Retexu. Měli jsme pod vodou všechny budovy, ve kterých jsou stroje, zařízení, uskladněný materiál i výrobky. Zaplaveny byly rovněž prostory ostatních nájemců areálu,“ uvedl Fiebrich. Ten se domnívá, že za zatopení areálu může právě lávka u Retexu a náletové rostliny, které se nacházely v korytu potoka. „K zaplavení našeho areálu nemuselo dojít, pokud by v korytu nebo jeho těsné blízkosti nebylo velké množství náletových keřů a stromků, které se spolu s dalšími strženými věcmi zachytily na lávce. Tím došlo k vytvoření hráze,“ píše Fiebrich mimo jiné v dopise adresovaném městu Fulnek.

Podle Čestmíra Vlčka z Povodí Odry se průtok v Husím potoku při průtrži mračen 2. července dostal na úroveň mezi padesátiletou až stoletou vodou a byl srovnatelný se situaci v roce 1997. „Byly tudíž překonány kapacity koryt, které na takové extrémní vody nejsou dimenzovány, a bylo také zahlceno několik mostů,“ uvedl Vlček pro Deník.

Podle Vlčka se za povodní obecně se v tocích pohybuje hodně větví, listí či dalších předmětů nesených vodou. „Většina tohoto takzvaného pláví pochází zpravidla ze sousedních pozemků. Konkrétně v Jerlochovicích způsobil například velké problémy fóliovník, zachycený na zábradlí mostu za restaurací „U Brtníka“,“ sdělil Vlček a dodal, že rovněž bývá problematické chování lidí, kteří vlastní nemovitosti, zvláště zahrádky okolo toku a využívají řeku jako smetiště a kompost. „Ořezané větve či pokosenou trávu systematicky odkládají na břehy potoka či přímo do něj, snižují tak jeho kapacitu a za povodně řeka tímto materiálem ucpává mosty. Ve Fulneku se takové chování vyskytovalo ve větším měřítku a lidé byli průběžně na toto upozorňováni.,“ doplnil Vlček.

Zástupce Povodí Odry rovněž upozornil, že keře a stromy nelze z okolí vodního toku vymýtit, neboť k němu přirozeně patří a jsou také důsledně chráněny orgány ochrany přírody a krajiny. „Náš podnik, jako správce toku, průběžně odstraňuje stromy padlé či nakloněné do toku, což bylo prováděno i na Husím potoce,“ podotkl Vlček s tím, že Povodí momentálně úpravy Husího potka v Jerlochovicích a okolí nechystá, neboť ve správě organizace jsou místa, kde je situace mnohem horší.

Zástupci města se situací zabývají. Podle místostarosty Jaroslava Štekbauera by jedním z mnoha řešení mohla být i nová lávka, neboť vlastníkem lávky u Retexu je město. „Možná by pomohlo přestavět most do oblouku, tím by se průtok zvětšil. Ttakové řešení jsme tady s mostaři probírali, ale je to otázka peněz. A nevím, jestli je příčinou je jen most,“ vyjádřil se místostarosta, jehož čekalo jednání s kompetentními organizacemi a úřady ve věci protizáplavových opatření. „Je jisté, že všechno to ale bude o penězích,“ uzavřel Štekbauer.