Podle Hanky Honové, provozovatelky Motobaru v Bravanticích, již od roku 2008 pořádají zahájení sezony s myšlenkou pomoci někomu, kdo na tom není zdravotně nejlépe. „Letos jsme známečky v hodnotě padesáti korun prodávali pro Sabinku Fišerovou z Fulneku," připomněla další rozměr akce Hanka Honová z Motobaru v Bravanticích. Jedenáctiletá Sabinka se totiž narodila předčasně a její život provází mnoho zdravotních komplikací. „Krátce po narození se dostavilo krvácení do mozku a následkem toho se rozvinula dětská mozková obrna typu spastická kvadruparéza, postižení všech čtyř končetin. Sabinka od narození pravidelně rehabilituje a až donedávna to přinášelo výsledky. V poslední době se ale pokrok zastavil a současný stav byl při běžné rehabilitaci označen jako stabilizovaný," přibližuje Sabinčiny problémy její maminka Martina Šťastná.

Sabinka chodí do páté třídy běžné základní školy ve Fulneku, kde jí pomáhá asistentka pedagoga. I přes své postižení, kdy má problémy s orientací v čase, prostoru i s matematickým uvažováním, se učí průměrně. „Je ale velmi snaživá, a i když je podstatně pomalejší, snaží se dělat vše jako ostatní děti. Bohužel je právě ve věku, kdy se její vrstevníci začínají více osamostatňovat a chodí s kamarády ven. A to je právě to, co Sabinka, která je upoutána na invalidní vozík, zatím nemůže. Následkem toho přichází o kamarádky a její sebevědomí značně upadá," vypráví dál její maminka a dodává, že do školy svou dceru vozí na mechanickém invalidním vozíku. Doma se však Sabina pohybuje lezením po čtyřech a ve škole se snaží chodit o francouzských holích. „Chůze ale není kvalitní a je nutné ji stále přidržovat a jistit, protože nemá prakticky žádnou rovnováhu, aby se mohla byť na chvíli spolehnout sama na sebe. Stejně tak v případě sezení je nutná opora, aby nedošlo k většímu pokřivení páteře či pádu. Při svém handicapu musí užívat spoustu kompenzačních pomůcek. A to jak doma, tak i ve škole," uvádí Martina Šťastná.

Péče o Sabinku je velmi náročná, a to jak psychicky, tak i časově, fyzicky a finančně. Sabina má za sebou několik operací, které ji v mnoha ohledech pomohly, pravidelně rehabilituje, navštěvuje mnoho odborníků, různá lázeňská i léčebná centra, ale další pokroky v jejím vývoji jsou malé. Maminka věří, že by Sabince velmi pomohl nový léčebný program Klim-Therapy, který zavedli v klimkovických lázních. Rehabilitace spočívá ve využití speciálního stabilizačního oblečku.

„Speciální oblek výrazně zvyšuje terapeutický účinek neurofyziologických cvičení na poškozený nervový systém, ulehčuje nácvik motoriky jako sezení, stoje, chůze apod. Díky tomuto obleku je nácvik pohybových aktivit a terapie daleko jednodušší, plynulejší a vyžaduje méně úsilí. Oblek obsahuje systém podpůrných prvků, které jsou vzájemně pospojovány elastickými pásky, a prvky sloužící pro korekci dolních končetin a trupu, držení hlavy v prostoru a dalších pohybových funkcí," vyjmenovává výhody tohoto speciálního léčebného programu Martina Šťastná. Tuto čtyřtýdenní léčbu, která stojí 90 tisíc korun, však nehradí pojišťovna. Navíc by se měla zhruba po půlroce, byť na čtrnáct dní, opakovat.

„Naše dosavadní rehabilitace přináší jisté výsledky, ale Klim-Therapy by určitě pomohla k dalšímu úspěchu v jejích pokrocích. Vzhledem k tomu, že Sabinka stále přibývá na váze, není ani manipulace s ní příliš jednoduchá a to má za následek i mé zdravotní problémy. Nemám příliš mnoho finančních možností, jak Sabince pomoci, a vhodnou léčbu v podobě Klim-Therapy uhradit," přibližuje svou nelehkou úlohu Martina Šťastná.

Proto se letos v Motobaru U Hanky rozhodli pomoci právě Sabince. Během zahájení motorkářské sezony se podařilo prodat známky za 10 500 korun. Jejich prodej však stále pokračuje. Vybrané peníze byly hned na místě předány Sabince, která si také vyzkoušela, jaké to je, sedět na opravdové motorce.

Martina Šťastná tak stále doufá, že se podaří splnit Sabinčin velký sen: chodit a dokázat se alespoň částečně spolehnout sama na sebe a na své nohy.

Vážení čtenáři, pokud vás příběh Sabinky zaujal a chtěli byste jí pomoci, můžete na níže uvedeném účtu u Fio banky. Pokud by měl někdo dotazy ohledně podrobnějšího využití finančních příspěvků, může se obrátit na redakci Novojičínského deníku, kde vám předáme kontakt na Sabinčinu maminku. Číslo účtu: 2700362431/2010