Novojičínsko – Ministerstvo kultury ČR nechává každý rok zpracovat ročenku Kultura České republiky, která ukazuje, jak hojně jsou navštěvované kulturní stánky v naší zemi a které patří k těm nejoblíbenějším. V letošním seznamu figuruje mezi známými a velkými muzei a památníky překvapivě také Regionální muzeum v Kopřivnici.

Kopřivnické regionální zařízení sdružuje tři samostatná muzea, a to Technické muzeum Tatra, Lašské muzeum a Muzeum Fojtství. Nejnavštěvovanějším zařízením je bezesporu muzeum tatrovek, další dvě jmenovaná zařízení jeho úspěch spíše podtrhují, než že se na něm nějak významně podílejí. A ačkoliv dnešní doba a problémová finanční situace, která sužuje náš region, spoustu muzeí a památníků neblaze ovlivňuje, v Kopřivnici je to spíš naopak.

„Skutečnost, že jsme v první patnáctce top muzeí a památníků u nás, je pro mě překvapením. I když na druhou stranu, zatímco v loňském roce jsme úbytek lidí pocítili, letos jsme podobný jev nezaregistrovali. Lidé si nás stále nacházejí, mnoho z nich se opakovaně vrací, a my se tak můžeme porovnávat i s tak velkými muzei, jaká jsou v Praze nebo Brně," nechal se slyšet ředitel Regionálního muzea v Kopřivnici Lumír Kaválek.


O tom, že tatrovky opravdu stále táhnou a jejich krásu obdivují nejen znalci automobilového průmyslu a cizinci, ale také laická veřejnost, svědčí i společníci, se kterými regionální muzeum první patnáctku v ročence sdílí. Jsou mezi nimi tak významná a ve světě známá kulturní zařízení, jakými je například Vojenský historický ústav či Národní a Židovské muzeum v Praze, Památník v Terezíně, Muzeum města Brna, České muzeum stříbra v Kutné Hoře nebo Valašské muzeum v přírodě v nedalekém Rožnově pod Radhoštěm.

„Za loňský rok navštívilo takzvaná top muzea a památníky zhruba sedm milionů osm set návštěvníků a vstupné vybrané v těchto kulturních stáncích činilo přes tři sta milionů korun," uvádějí statistické údaje zveřejněné v ročence Ministerstva kultury ČR.


O skutečnosti, že Technické muzeum Tatra Kopřivnice patří k nejnavštěvovanějším a nejoblíbenějším místům na Novojičínsku, ostatně nesvědčí jen čísla v ročence či reprezentativní umístění v anketách, ale také akce, které jeho kurátoři a zaměstnanci pravidelně pořádají. V loňském roce se jim například podařilo navázat spolupráci s nejslavnějším zpěvákem v naší zemi, Karlem Gottem. Ten v prostorách muzea vystavoval reprodukce svých obrazů a z expozice veteránů a skvostů značky Tatra byl nadšený.