Projekt Muzejní kufříky je součástí vzdělávacího programu Národního muzea s vypovídajícím názvem Dotkni se 20. století. Nyní se do něj zapojilo i muzeum v Bílovci, jež slaví rok od svého znovuotevření po několikaleté rekonstrukci. Akce je zaměřena na podporu výuky československých a českých dějin minulého století na základních a středních školách.

„V rámci tohoto edukačního projektu se s námi žáci vydají do přelomových let naší historie a budou pracovat s replikami sbírkových předmětů, vložených do pěti kufříků, přibližujících dramatická léta 1918, 1938, 1948, 1968 a 1989. Prostřednictvím sbírkových předmětů, autentických dokladů minulosti, a jejich příběhů chceme žákům a studentům přiblížit významné okamžiky naší historie. Aby se do atmosféry těchto zlomových momentů vžili co nejlépe a dokázali si představit život v daném časovém období, budeme pracovat s interaktivním programem, dobovými kostýmy nebo třeba hrou Osudy a kariéry," přiblížila projekt ředitelka muzea Eva Ševčíková, s tím, že v rámci Muzejních kufříků spolupracují jak s Národním muzeem, tak i s místními základními školami a gymnáziem.

Projekt Muzejní kufříky potrvá do června příštího roku a každému z pěti kufříků budou věnovány dva měsíce. Osobnější vztah k minulosti navíc pomohou mladým lidem vytvořit vzdělávací a metodické materiály, jež představují konkrétní lidské příběhy.

Muzejní kufříky však nejsou jedinou aktivitou bíloveckého muzea. „Od 16. října mohou návštěvníci zhlédnout výstavu grafických prací českého akademického grafika Františka Buranta (1924 až 2001), který se kromě grafiky proslavil především svou sklářskou tvorbou a okrajově také ilustracemi," představuje další akci Šárka Seidlerová, jež je pověřena medializací města.

V pondělí 5. října bude muzeum hostit cestovatelskou besedu s Márovými, kteří budou vyprávět o Japonsku. Beseda začne v 18 hodin a vstup na ni je zdarma.

„Plánujeme také koncert tria Chorodia Agiu Georgiu, které přinese 27. října na půdu muzea byzantské hymny a tradiční řecké písně. Mimoto zazní také pravoslavné hymny a jedinečný polyfonní zpěv severořecké oblasti Ipiros," zve Eva Ševčíková do muzea, v jehož sklepení se mohou děti i dospělí potkat s kouzelnými skřítky Picmochy, zapojenými do projektu Pohádkové Poodří.

Oč se jedná? „V rámci tohoto projektu mohou děti navštívit deset míst, kde se vyskytují podobní skřítci. Na každém místě mohou vyplnit pracovní list, který je zpracován ve dvou verzích, a to pro děti předškolního věku a pro žáky prvního stupně základní školy. Za vyplnění listu získají děti nálepku do cestovního pasu, takzvaného Vandrbuchu, a za pět nálepek budou odměněny zajímavými cenami," doplnila ředitelka muzea na závěr.