Každý spolek pořádá své výroční schůze a nejinak tomu bylo i u myslivců. Jako u jiných spolků, taki zde zazněly zprávy o činnosti za předchozí rok, kterou přednesl předseda mysliveckého sdružení Rostislav Vojkůvka a zpráva o hospodaření za loňský rok, kterou přednesl hospodář Vojmír Satke.

Současně si také členové naplánovali, čím se budou zabývat v letošním roce. Je zřejmé, že činnosti se většinou opakují. Pro představu, myslivecké sdružení se stará o území o rozloze 950 hektarů a loví většinou smíšenou zvěř.

Velikonoční jarmark v Novém Jičíně, 28. 3. 2024.
VIDEO: Obří karabáče, zelené pivo. Takový byl Velikonoční jarmark v Novém Jičíně

Na schůzi bylo předáno ocenění panu Ladislavu Hiršovi ze Stachovic, který v dubnu 2024 dovrší šedesátileté členství v mysliveckém sdružení ve Stachovicích.

„Považuji každý spolek ve městě za přínosný. Na schůzi jsem si uvědomila, že myslivci jsoudobrovolným spolkem, který má nemálo povinností a jsou za svou činnost odpovědni orgánu myslivosti při Městském úřadu v Odrách, tedy trojkové obci. O to více si jejich práce, která je jim koníčkem, vážím a děkuji všem za jejich činnost,“ řekla starostka města Radka Krištofová.

Místostarosta Fulneku František Schindler pak doplnil: „Připojuji se k poděkování za mysliveckou činnost, a to nejen myslivcům, ale i jejich rodinným příslušníkům. Zvláštní poděkování patří Panu Hiršovi za jeho dlouholetou práci právě pro myslivce a přejeme mu zdraví do dalších let“.