Tento rok, přesněji v říjnu, proběhl díky mysliveckému sdružení v Hodslavicích projekt s názvem Obnova Zahradníkovy cesty. Tamější myslivci však ve svém snažení hodlají pokračovat. Další cíl, v podobě realizace výsadby stromového a keřového remízku, je na dosah ruky. V příštím roce plánují hodslavičtí myslivci výsadbu remízku na hranicích tří katastrálních území, a to Hodslavic, Bludovic a Životic, který bude zároveň kopírovat styk katastrů Hodslavic a Životic, až po mez v lokalitě na Půšťach.

Remízek podél hranic katastru Hodslavic a Životic by měl být široký okolo dvaceti metrů a dlouhý osm set metrů. „Odměřené parcely zůstávají i nadále v majetku vlastníků původních parcel. Na nově vyměřených parcelách by byla provedena výsadba sazenic listnatých dřevin a keřů,“ informoval Martin Repta, předseda Mysliveckého sdružení Hodslavice. Podle něj by byly vysazeny dvě řady keřů, například hloh obecný, svída krvavá, ptačí zob, řešetlák počistivý, líska obecná nebo trnka obecná. „Ty by měly být vysazeny ve sponu metr krát metr a uvnitř takto vzniklého remízku by byla provedena výsadba listnatých sazenic, a to třeba buku lesního, lípy malolisté, javoru klenu a tak dále, ve sponu jeden a půl metr krát jeden a půl metru,“ doplnil Repta. Celá lokalita bude zřejmě oplocena lesnickým pletivem, které by mělo zamezit přístupu zvěře, a tak zabránit i poškození provedené výsadby. Aby mohla zvířata procházet skrz remízek, budou pro ni ponechány dva průchody. Myslivci počítají také se zřízením přejezdu pro zemědělskou techniku.

Podobné akce si žádají oporu nejen v lidské vůli, ale i ve finanční sféře. „Náklady na realizaci projektu bychom hradili z prostředků Mysliveckého sdružení Hodslavice, za pomoci některého z dotačních titulů ministerstva životního prostředí nebo ministerstva zemědělství,“ uvedl Repta.

Z těchto peněz by se zaplatilo geometrické zaměření parcel, zapsání změny kultury u nově vzniklých parcel na katastrálním úřadě, vlastní realizace výsadby stromů a keřů a jejich následná ochrana. Ta spočívá především ve výstavbě oplocení a ochraně proti buřeni vyžínáním.

Myslivecké sdružení si od této aktivity slibuje nejen posílení ekologické stability území, ale mimo jiné i rozdělení souvislých lánů zemědělských kutlur a zmírnění větrné a vodní eroze půdy.

Dalším nezanedbatelným přínosem pro životní prostředí v okolí polností a zemědělsky využívaných ploch je i úprava vodního režimu, zlepšení životních podmínek rostlinných a živočišných společenstev a vytvoření biokoridoru k migraci zvěře.