V nádherných prostorách velkého sálu zámku Kunín na Novojičínsku skládalo na konci února zkoušky z myslivosti deset lidí. Zkouška byla vyvrcholením jejich ročního kurzu a náročného vzdělávání.

Do kurzu myslivosti se mohou zájemci přihlásit u okresních mysliveckých spolků. Cena se pohybuje mezi pěti a sedmi tisíci korunami. Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Uchazeči musí absolvovat i praktickou výuku, ta spočívá v roční praxi v honitbě. Mimoto se zúčastňují akcí pořádaných okresním mysliveckým spolkem, například chovatelské přehlídky či kynologických akcí. Projdou také střeleckým výcvikem v bezpečném používání brokové a kulové zbraně.

Náročné vzdělávání

A co všechno se vyučuje? Výuka je rozdělena do sedmi skupin. První skupina je věnována dějinám lovectví a myslivosti, tradicím, kultuře, mysliveckým zvykům a tradicím. Druhá skupina je zaměřena na právní předpisy a zákony. Třetí se věnuje myslivecké zoologii a biologii zvěře. Ve čtvrté skupině se zájemci dozvědí o ekologii, péči o zvěř a chovu zvěře. Myslivecká kynologie je obsahem páté skupiny. Šestá skupina se zabývá loveckými zbraněmi, střelivem, bezpečností i základy první pomoci. Poslední, sedmá skupina je zaměřena na způsoby lovu zvěře, ošetřování zvěřiny, úpravu a hodnocení loveckých trofejí.

To všechno za sebou muselo mít i deset adeptů z Novojičínska, když v sobotu 23. února předstoupili k ústním zkouškám. Do přípravného školení ke zkouškám z myslivosti se jich u Okresního mysliveckého spolku (OMS) Nový Jičín před rokem přihlásilo dvanáct. Přednášky teoretické přípravy v rozsahu 72 hodin proběhly v lednu a únoru 2012, návštěva Moravskoslezské ornitologické stanice v Přerově a odborná výuka zacházení s loveckými zbraněmi na střelnici pak v červnu.

„Jinak v průběhu roku se uchazeči zúčastňovali střeleckých, kynologických, mysliveckých a kulturních akcí okresního mysliveckého spolku a taky i mysliveckých sdružení v rámci praktické přípravy, nechyběly ani návštěvy historických expozic, sbírky a výstavy mimo okres Nový Jičín," uvedl Petr Černoch, vedoucí kurzu a lektor myslivosti OMS Nový Jičín.

Jeden uchazeč v průběhu roku přípravu v kurzu ukončil, jeden se ze zkoušek omluvil.

Zkoušky

„Uchazeči úspěšně prezentovali své znalosti ze sedmi předmětů před zkušebními komisaři. Výsledkem vypjatého dne bylo, že všichni uchazeči vyhověli," sdělil Petr Černoch ve svém hodnocení těchto zkoušek z myslivosti.

Myslivci v zámku. Okresní myslivecký spolek Nový Jičín letos poprvé uspořádal ústní zkoušky pro myslivecké adepty v důstojných prostorách velkého sálu v zámku Kunín.

Dodal, že většina odpovědí uchazečů, například o bezpečnosti při zacházení se zbraní, o výcviku loveckých psů, tvorbě honiteb anebo o péči o zvěř, vycházela z možnosti vše si vyzkoušet v praxi. A pomohlo i to, že pro adepty byly před zkouškami ještě provedeny konzultace u lektorů.

Myslivosti zdar!

„Deset nových absolventů si tak otevřelo dveře do světa odpovědné činnosti, kterou je myslivost. Při jejím výkonu se budou neustále zdokonalovat, budou své zkušenosti obohacovat o nové poznatky, které přináší vývoj, budou se i oni podílet na udržování a snad i rozvoji onoho významného nehmotného kulturního dědictví, které nám přenechali naši předchůdci," zdůraznil v závěrečném hodnocení Petr Černoch.

Neopakovatelnou atmosféru v historickém prostředí velkého sálu na zámku Kunín umocnily i tóny lesnic trubaček Kateřiny Vítkové a Zlaty Matysové. Nezbývalo než poděkovat všem, kteří k přispěli provedení zkoušek na zámku v Kuníně. A na závěr následovalo