Oderský rozpočet jistě zaznamená převzetí povinností úklidu chodníků. V případě tohoto města se jedná o úklid asi sedmi kilometrů chodníku. Zastupitelstvo Oder by mělo na své příští schůzi projednat rozpočet pro rok 2010, ve kterém bude zahrnuta také částka 1 750 tisíc korun pro finanční krytí zimní údržby místních pozemních komunikací a chodníků. „Zvýšené náklady na údržbu chodníků, související se změnou zákona by měly činit asi čtyřista osmdesát tisíc korun,“ přiblíži vedoucí kanceláře starosty Karel Glogar. Celkový rozpočet města pro rok 2010 činí 150 milionů korun.

O zimní údržbu chodníků a místních pozemních komunikací se v Odrách stará firma Slumeko na základě smlouvy o dílo. „Město Odry zatím nepočítá s uzavíráním smluv pro úklid sněhu s vlastníky přilehlých nemovitostí,“ dodal Glogar s tím, že pokud si budou občané před svými nemovitostmi i nadále sníh odklízet sami, město tuto iniciativu uvítá. „Předpokládáme využití i pracovníků na veřejně prospěšné práce popřípadě veřejnou službu,“ uzavřel vedoucí kanceláře.

Proti novele zákona město nevzneslo žádné vlastní připomínky, podpořilo však stanovisko svazu měst a obcí.