Stavební práce by měly trvat zhruba měsíc do 30. listopadu 2021. Z důvodu opravy bude komunikace pravděpodobně již od 28. 10.2021 do ukončení opravy uzavřena. Náklady na opravu dosáhnou výše cca 782 tisíc korun včetně DPH.

„Opravovaný úsek místní komunikace se nachází na pozemku parc. č. 4462 v katastrálním území Frenštát pod Radhoštěm. V části komunikace bude položen nový podklad a asfaltobetonový povrch, v části pak stávající asfaltový povrch firma vyfrézuje a opraví novou vrstvou asfaltobetonu se spojovacím živičných povrchem,“ upřesnila Vladimíra Martiníková, referentka odboru investic a rozvoje MěÚ Frenštát pod Radhoštěm. Stavební práce provede firma PORR a.s. z Prahy.

Koncem října 2021 nechalo město Kopřivnice přistřešek, pod kterým stávala Slovenská strela, i nedaleký přístřešek na nároží prodejny Albert odstranit.
A je fuč. Přístřešek po Slovenské strele už v centru Kopřivnice není

V době přípravy a průběhu stavebních prací dojde k uzavírce ul. Horečky. „Vzhledem k tomu, že se jedná o silnici, která nyní není průjezdná, nebude objízdná trasa možná. Pokud však přímo samotné stavební práce na komunikaci nebudou probíhat z důvodu nevhodného počasí či technologických podmínek jako například po odfrézování nebo pokládce horní vrstvy, bude komunikace průjezdná,“ uzavřela Vladimíra Martiníková.