Původně se předpokládalo, že by se s bruslením ve Frenštátě pod Radhoštěm mohlo začít již tuto zimu. Jak ale v minulých dnech informovala mluvčí frenštátské radnice Iva Vašendová, město musí dodržet veškerá ustanovení a lhůty dané zákonem, a proto nemůže realizaci projektu nijak uspíšit.

„Řešily se technické a technologické podmínky projektu tak, aby nedocházelo k navyšování nákladů projektu, včetně následných provozních nákladů," vysvětlil Jiří Berger z odboru investic a rozvoje frenštátského městského úřadu, jenž dále doplnil: „Hledala se také optimální místa pro připojení nové přípojky vysokého napětí a trafostanice, umístění a velikost parkovací plochy v areálu a mnohé další."

První etapa projektu s předpokládanými finančními náklady ve výši osmnácti milionů korun počítá nejen s vybudováním kluziště o rozměrech 56 krát 26 metrů ve Sportovním areálu pod Horečkami, ale také se stavebními úpravami části stávající provozní budovy s místností pro návštěvníky i sociálním zázemím.

O velikosti ledové plochy se přitom na zasedání zastupitelstva města vedly vášnivé diskuse, přičemž na tom zářijovém schválilo „pouhých" jedenáct zastupitelů zmenšení kluziště o celé dva metry na délku i šířku. „Zmenšení ledové plochy umožní běžné bruslení veřejnosti, tréninky a hokejová utkání. Jedná se o standardní úroveň velikosti hokejového hřiště," nechal se slyšet místostarosta města Pavel Mička s tím, že tento krok přinese nejen snížení pořizovacích nákladů až o sedm set tisíc korun, ale následně také úsporu nákladů spojených s provozem ledové plochy.

„Projekt obnovy bruslení se nyní nachází ve fázi, kdy by mělo být na přelomu měsíce října a listopadu vydáno územní rozhodnutí. Zároveň je dokončována projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení pro realizaci stavby," nastínila aktuální podobu projektu Iva Vašendová. Podle ní se uskuteční výběrové řízení v období od listopadu do prvního měsíce příštího roku. Pokud počasí dovolí, se samotnou stavbou chtějí ve Frenštátě pod Radhoštěm začít v dubnu 2017 a hotovo by mohlo být přibližně za čtyři měsíce od jejího zahájení.

Město však s výstavbou kluziště v realizačních projektech ještě zdaleka nekončí. Již nyní hledá další finanční možnosti pro pokračování rozvoje celého sportovního areálu. „Rádi bychom otevřeli diskuzi s širokou veřejností o možnostech využití dalších částí areálu, aby přinesl občanům co nejširší možnosti kvalitně stráveného volného času," doplnil na závěr frenštátský místostarosta.

KLUZIŠTĚ OTEVŘOU NEJDŘÍVE V ŘÍJNU 2017 Jisté je ale jedno, příznivci zimního klouzání ve městě pod Radhoštěm musí nechat brusle ještě hluboko ve svých skříních. Vytáhnout je budou moci nejdříve v říjnu příštího roku.