Co kurz obnáší a pro koho je určen?

Kurzy sebeobrany jsou různé, ale ten, který provozujeme v Kopřivnici, je kurz sebeobrany pro seniory.

Co vše se senioři v kurzu naučí a dozví?

Kurz sebeobrany je rozdělen do dvou částí, na teoretickou a praktickou část. V praktické části se senioři učí základní způsoby obrany proti různým útokům. Metodika je samozřejmě uzpůsobena starším lidem, to znamená, že bereme v potaz vyšší věk daného účastníka a s tím související menší pohybové schopnosti. Navíc techniky, které je učíme, jsou maximálně účinné v rámci možností starších lidí.

Teoretická část se pak věnuje související problematice. Účastníci jsou tedy jednak seznámeni s platnou právní úpravou a jednak se základní psychologií obrany, to znamená s tím, co je příčinnou agrese a jak se s agresí vyrovnat i s problematikou týkající se agrese a sebeobrany jako takové. Navíc dostanou v rámci teoretické části možnost seznámit se s technickými prostředky pro sebeobranu, což jsou různé paralyzéry, osobní alarmy a podobně. Naučí se je používat, rozlišovat, což jim může pomoci například při pozdějším nákupu.

Jak dlouho kurz trvá?

Je celkem čtyřicetihodinový a je rozdělen do deseti lekcí, trvajících vždy čtyři hodiny. Každá z lekcí obnáší jak teoretickou, tak praktickou část.

Která část je konkrétně seniorům bližší?

Myslím, že to vyjde nastejno. Když cvičí, tak cvičí naplno a se zaujetím a nasazením. Naopak, když je teoretická část, tak je vidět, že téma, které probíráme, je pro ně zajímavé a že nové poznatky přijímají s velkou chutí a nadšením.

Jaký je v současné době zájem o podobné aktivity? Existuje konkrétně u vyučování sebeobrany seniorů nějaké zdravotní omezení?

Zájem o kurzy mezi seniory je, tento například navštěvuje dvacet sedm lidí. Omezení vlastně není téměř žádné. Kopřivnický kurz například navštěvuje paní, která chodí o holích, a i pro ni je sebeobrana přínosem. Každý by měl svou účast zvážit, ale pokud mě teď napadá nějaké zásadní omezení, proč sebeobranu nenavštěvovat, tak jedině v případě, že by to byl třeba těžce nemocný kardiak. Jinak není žádný důvod se bát.

Jak se vám se seniory pracuje? Co zpětná vazba, jak reagují na to, co je učíte?

Se seniory se mi pracuje bezvadně, jednak jsou velmi vnímaví a opravdu beze všeho přijímají to, co se je člověk snaží naučit. Na kurzech bývá opravdu báječná atmosféra. Dosud jsem se ani od starších lidí ani od mladých nesetkal s nějakou negativní reakcí. Je to věc, která je pro veřejnost, a zvláště senioři s povděkem přijímají informace a znalosti v kurzech obsažené.