V minulém týdnu začaly práce na rekonstrukci plynovodu v historických částech Bílovce. Archeologové zjistili, že výkop proťal novověké a středověké vrstvy, přičemž narušil dvě v zemi pohřbené zdi, z nichž zůstala jen změť kamení. Na místě byly nalezeny také úlomky rozbitých nádob.

Ačkoli je průzkum teprve na začátku, archeologové už dokumentují a začišťují nalezené kousky historie města. „Výkop porušil také klenby sklepů domů, které stály na Pivovarské ulici. Nacházíme také keramické střepy a fragmenty. Jsou především z novověkých nádob,“ přiblížil Jindřich Hlas z Odboru ochrany archeologického fondu Národního památkového ústavu v Ostravě.

Centrum vydává svá tajemství

Jisté nálezy se v této historické oblasti daly podle Hlase očekávat, protože se archeologové stále pohybují v centru dříve středověkého města. „Významné je to tím, že z Bílovce doposud, kromě dvou sond ze zámku, nemáme žádná archeologická data. Takže tohle je jeden z mála výzkumů, při nichž teprve poznáváme Bílovec a to, jak mohl vypadat,“ dodal Hlas. Výkop budou pracovníci národního památkového ústavu sledovat až do ukončení akce. „Vše budeme dokumentovat a vzorkovat,“ uzavřel archeolog Jindřich Hlas.

Práce se nejspíš protáhnou

Archeologové tedy budou přítomni u každého výkopu, který se uskuteční v centru i jeho okolí. „Prozatím jsme domluveni, že od pondělka do středy budou provádět ten archeologický záchovný průzkum, a poté by se měli přesunout na další část, kterou budou plynaři po domluvě s nimi odkrývat v dalších částech, jež se plánují k výkopu,“ informovala starostka města Sylva Kováčiková.

Práce jsou rozděleny do etap, neboť se bude kopat v historické části města, v blízkosti starých domů, a mohlo by dojít k uvolnění podloží a následným škodám na majetku. „Pochopitelně, že ty tři dny prostojů, které jsou způsobeny průzkumem v jedné části výkopu, určitě mají vliv na zpoždění prací,“ přiznala starostka s tím, že další výkopy budou vedeny po celé Pivovarské, Zámecké a Valové ulici. Plynofikace by měla být dokončena do konce října. „Je ale otázka, jestli se to stihne. Vyzvali jsme lidi, aby byli pokud možno velkorysí,“ uzavřela starostka.