Když se řekne Hodslavice, mnoho lidí si název obce spojí s Františkem Palackým. A Hodslavice skutečně nabízejí možnost nasát atmosféru doby, tedy alespoň centrum obce. Vévodí mu velká socha Otce národa, od ní je jen kousek k dřevěnému kostelíku, u kterého je zachovaný hrob rodičů Františka Palackého.

Od něj stačí projít kolem budovy obecního úřadu a člověk se ocitá před domem, v němž se František Palacký narodil. Hned vedle je takzvaný Pilečkův dům, na jehož plotě obyvatelka tohoto domu umístila cedulku s nápisem ulička Františka Palackého.

Hodslavice jsou spjaté se jménem Františka Palackého. Nabízejí ale i jiná zajímavá místa.Hodslavice jsou spjaté se jménem Františka Palackého. Nabízejí ale i jiná zajímavá místa.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Při návštěvě starostky Hodslavic Pavly Admacové se dozvídám, že připomínek slavného rodáka bude v obci ještě více. V příštím roce by na některých kopcích měly vzniknout vyhlídky. „Vzešlo to jako iniciativa z místních občanů, zaplatí to sponzoři. Na kopci nad Fojtovou cestou by měl být velký rám, skrz který bude možné dívat se na vesnici, na kopci nad hřištěm by měla být Palackého židle v nadměrné velikosti a nad Kacabajou, na tom kopečku, by měly být kameny – připomínka, že Palacký věnoval základní kámen na stavbu Národního divadla,“ říká Pavla Adamcová a dodává, že ještě u rodného domku bude kruh z cortenu s citáty Palackého. Některé už je možné číst nyní na dřevěných lavičkách umístěných v centru obce.

Hodslavice jsou spjaté se jménem Františka Palackého. Nabízejí ale i jiná zajímavá místa.Hodslavice jsou spjaté se jménem Františka Palackého. Nabízejí ale i jiná zajímavá místa.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Když vyjdu na kopec nad zmíněnou Fojtovou cestou, představuji si, jak se rozhlížím po krajině skrz rám. Představa to není těžká. Loni tady byla výstava v prostoru a jedním z exponátů byl právě rám na tomto kopci.

Vracím se zpět do údolí do vesnice. Postupně jí procházím, vydávám se ke katolickému kostelu a hřbitovu, odtud pokračuji k hřišti. Když se vracím podél hřbitovní zdi, představuji si, jak by to tady mohlo vypadat v příštím roce.

Evangelický farář Lubomír Červenka.
Poselství z minulosti: při pracích na kostele v Hodslavicích se objevil vzkaz

Další iniciativou místních, jak mi prozradila starostka Adamcová, by totiž měla být Galerijní ulice. Něco podobného, jako mají v Jistebníku. „Na tu zeď u kostela, kolem které se jde od hřiště, bychom nechali umístit staré fotografie,“ vysvětluje Pavla Adamcová.

Pokračuji v procházce po Hodslavicích, až se dostávám k cyklostezce. Kdysi tudy vedly koleje. V myšlenkách se vracím do června 2009, kdy se ze Zrzávky, potůčku, který v těchto chvílích sotva protéká, stal živel, který bral ničil všechno v okolí. Hodslavice patřily k obcím, které tehdejší povodeň poškodila nejvíce. Dá se říci, že od té doby jsou v obci pořád nějaké stavební stroje a uzávěry. Když se opravily škody po povodních, najely bagry kvůli kanalizaci. Její výstavba trvala podle starostky asi rok a půl. V současné době probíhá v jednom místě oprava propadlých kanálů a aby toho nebylo málo, opravuje se most ve směru na Mořkov.

Hodslavice jsou spjaté se jménem Františka Palackého. Nabízejí ale i jiná zajímavá místa.Hodslavice jsou spjaté se jménem Františka Palackého. Nabízejí ale i jiná zajímavá místa.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Do toho velké množství osobních i nákladních automobilů, které pendlují mezi Novým Jičínem a Valašským Meziříčím. Ale stavební práce určitě jednou skončí a část provozu by časem mohla odklonit plánovaná Palačovská spojka.

Navíc, pokud člověk odejde od hlavní silnice, najde v hodslavských uličkách pěkná zákoutí a poklidnou atmosféru. Anebo stačí vyjít na některý z kopců, třeba k bývalému větrnému mlýnu. Rozhledy po okolí jsou v Hodslavicích náramné. A komu se nechce na kopec, může jít do údolí. Tam je třeba Kacabaja, známá vodní nádrž, kam v létě vyráží mnoho lidí za koupáním. Hodslavice stojí za to navštívit, a nejen kvůli Palackému.

Základní škola je zasvěcena Františku Palackému

Základní škola v Hodslavicích nese jméno „Otce národa“ Františka Palackého. Škola byla slavnostně otevřena 14. srpna 1932, takže v příštím roce bude mít devadesáté výročí vzniku. Základní škola je devítiletá. Součástí školy jsou mateřská škola, školní družina a školní jídelna. V posledních letech šly do školy stále nějaké investice. Budovy dostaly novou fasádu, modernizací prošly učebny, ať už počítačová, jazyková či chemická. Došlo rovněž na šatny, tělocvičnu či sociální zařízení.

K Bravanticím neodmyslitelně patří kostel svatého Valentina.
Bravantice? Klidná obec s velkým potenciálem

Jednou z posledních akcí je úprava areálu v okolí školy na přírodní zahradu. V zahradě je venkovní učebna, žáci zde mohou absolvovat praktickou i teoretickou výuku v enviromentální oblasti. Součástí zahrady jsou pomologická expozice, expozice léčivých a aromatických bylin, expozice druhů dřeva, broukoviště, hmyzí hotel, sluneční hodiny a věž poznání.

Vedle areálu školy je rovněž asfaltové hřiště, k využití jsou stroje v takzvané venkovní tělocvičně, nechybí dětské prvky a vedle je multifunkční hřiště, které slouží potřebám školy i veřejnosti.

Pilečkův dům.Pilečkův dům.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Pilečkův dům hostil Palackého

Klasicistní dům z roku 1838 se slunečními hodinami ve štítě stojí kousek od rodného domu Františka Palackého. Nese název Pilečkův dům a je nemovitou kulturní památkou. Dům nechal postavit evangelickcý farář Jan Pilečka, který Františka Palackého pokřtil. Tři roky před svou smrtí, v létě roku 1873 František Palacký tento dům navštívil, když jeho rodný dům již nebyl v majetku rodiny a byl hodně zchátralý. Palackého tenkrát hostil Adolf Pilečka, tehdejší starosta Hodslavic, jenž dům zdědil po svém otci.

Hodslavice jsou spjaté se jménem Františka Palackého. Nabízejí ale i jiná zajímavá místa.Hodslavice jsou spjaté se jménem Františka Palackého. Nabízejí ale i jiná zajímavá místa.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Běží se vždy na Silvestra

Hodslavice jsou jednou z mála obcí, kde se koná silvestrovská akce už ráno. Je jí silvestrovský Běh hodslavskými uličkami, který se koná každoročně už od počátku jednadvacátého století. Účastní se ho děti i dospělí, někteří účastníci ho pojímají jako recesi, takže pokaždé panuje dobrá zábava. Trasa je dlouhá jednu míli a start a cíl se každým rokem střídají. Jednou se běží od Hospůdky na Dolním na parkoviště u Obecního domu, další rok zase naopak. Běhu se účastní téměř stovka běžců.

Z historie Hodslavic

Hodslavice.Hodslavice.Zdroj: archiv obceHodslavice, německy Hotzendorf, leží na rozhraní Kravařska a Valašska v údolí po obou stranách silnice spojující Nový Jičín a Valašské Meziříčí. Údolí je ohraničeno ze všech stran pahrbky více méně vysokými a pohořím s horami: Trojačkou, Holou Dolinou, Hundorfem, Huštínem, Krátkou, Dlouhou a konečně Javorníkem.

Hodslavice jsou starého původu a nesou název od zakladatele Hodislava. Zpočátku náležely ku zboží Starojickému, později ke statku Štramberku. V dějinách se Hodslavice poprve připomínají roku 1411 (toto datum je tak považováno za rok založení obce), kdy pan Lacek starší z Kravař a na Štramberce pustil jim odmrť.

Hodslavice jako historická obec zažily mnoho událostí, v 16. století mor, pak třicetiletou válku (1618-1648), náboženské zvraty v kraji a pochopitelně obě světové války.

Po smrti Jana Husa přilnulo zdejší obyvatelstvo z větší části k jeho učení. Následovala zde církev utraquistická a krátce nato českobratrská. Místní dřevěný kostel svatého Ondřeje byl od svého vzniku až do roku 1624 místem českobratrských bohoslužeb, později byl zasvěcen právě svatému Ondřeji a dodnes je v péči římskokatolické farnosti a je veřejnosti zpřístupněn.

Nedaleko rodného domku Františka Palackého se nachází evangelický kostel, který byl dostavěn v roce 1819. V roce 1906 byl zase vybudován v novorománském slohu zděný katolický kostel Božského srdce Páně.

Hodslavice jsou spjaté se jménem Františka Palackého. Nabízejí ale i jiná zajímavá místa.Katolický kostel Božského srdce Páně.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Když olomučtí Jezuité drželi v letech 1624 až 1773 panství Novojicko-Štramberské, bylo v Hodslavicích koncem 17. století jen 24 sedláků, stejný počet domkařů a jeden fojt.

Tolerančním patentem ze dne 13. října 1781 byla císařem Josefem II. dána lidem svoboda náboženská, a tak se většina obyvatel přihlásila k církvi evangelické augsburského vyznání. Katolíků najednou byla jen třetina obyvatelstva.

Hostašovice jsou klidná obec s několika zajímavými místy. Například bodem, kde se rozděluje hlavní evropské rozvodí.
Vítejte v Hostašovicích. O masopustu tam mají svou Uličku smrti

Hodslavice se rovněž střídaly coby přidružená obec k různým statkům. Od roku 1624 byla osada nakrátko přifařena ku Novému Jičínu, pak zase spadala pod Štramberk, později k Mořkovu a v letech 1690 až 1857 k Životicím. Až roku 1857 byla i v Hodslavicích zřízena katolická fara. K ní pak byla přifařena i sousední obec Hostašovice, a najednou čítala obec 1000 obyvatel. Dnes je to přeci jen o dost více i bez Hostašovic. V Hodslavicích dnes žije 1738 lidí.

Evangelický kostel získal za rekonstrukci interiéru českou cenu architektů.Evangelický kostel získal za rekonstrukci interiéru českou cenu architektů.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Slavní rodáci

František Palacký (1798-1876) - český historik, politik, spisovatel a organizátor veřejného kulturního a vědeckého života v soudobé Praze. Je považován za zakladatele moderního českého dějepisectví, má přezdívku Otec národa.

Josef Lukl Hromádka (1889-1969) - evangelický teolog, pedagog

Svatopluk Turek (1900-1972) - spisovatel, malíř

Milada Bartoňová (1917-2008) - lékařka, průkopnice jógy

Josef Hromádka (*1936) - evangelický duchovní, synodní senior

Zajímavost

Hodslavice jsou známé především jako rodná obec historika, politika a spisovatele Františka Palackého. Byl zakladatelem moderního českého dějepisectví a k jeho nejznámějším dílům patří Dějiny českého národa v Čechách a na Moravě. Socha Františka Palackého, která je kulturní památkou, stojí před jeho rodným domem ve středu obce. Tento dům postavil v roce 1796, jako novou evangelickou školu, učitel a krejčí Jiří Palacký, otec pozdějšího historika. Ve své poslední vůli odkázal František Palacký evangelickému sboru a škole v Hodslavicích tisíc zlatých. Později byl z budovy vybudován památník věnovaný životu i dílu Františka Palackého, toto muzeum se stálou expozicí života Palackého je spravováno Muzeem Novojičínska. Mezi nejvzácnější exponáty patří původní kolébka a dřevěný stojan na louč.

Zdroj: www.hodslavice.cz

Dřevěný kostelík svatého Ondřeje v Hodslavicích.Dřevěný kostelík svatého Ondřeje v Hodslavicích.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Tip na výlet

Ke dřevěnému kostelu sv. Ondřeje

Přesné datum, kdy tento dřevěný kostel zasvěcený sv. Ondřeji byl postaven, není známo. V jeho věži na jednom z věžních trámů bylo objeveno vyryté vročení – letopočet 4.9.1551 a proto se někteří historikové domnívají, že je to datum výstavby a posvěcení. Protože však jsou záznamy o opravě kostela roku 1523 a znovu roku 1551, dá se usuzovat, že výstavba kostela se uskutečnila již dříve. Kostel byl koncem 16. a počátkem 17. století spravován protestanty. Od poloviny 17. století byl však již ve správě jezuitů.

Jistebník, to jsou nejen rybníky, sochy a Galerijní ulice. Obec toho může nabídnout více.
Jistebník není jen Galerijní ulice, tradici zde má i hudba

Jednolodní roubená stavba kostela s jehlancovou věží stojí na místě dřívějšího zchátralého kostela, dnes v centru obce, v těsné blízkosti hlavní cesty z Nového Jičína na Valašské Meziříčí. Před vstupem do kostela se nachází pro tento druh staveb tradiční podsíň, sloužící jako útočiště před nepřízní počasí. Z jinak prostého interiéru kostela stojí za připomenutí kopie „hodslavické Madony“. Soška je odvozeninou od historicky velmi hodnotné plastiky z dvacátých let 15. století. V blízkosti dřevěného kostelíka sv. Ondřeje z poloviny 16. století je hrob rodičů Františka Palackého.