Novojičínsko má pět správných obvodů, neboli takzvaných obcí 3. stupně. Nejlidnatějším je správní obvod Nový Jičín, kde žilo k letošnímu 1. lednu 48 891 obyvatel. 

Oproti loňskému roku jich o 179 ubylo, což je procentuálně v rámci těchto obvodů nejvyšší úbytek. Úbytek zaznamenali rovněž v druhém největším správním obvodu, v Kopřivnici, kde žilo k 1. lednu 40 759 obyvatel, což bylo o 67 méně než rok předtím. Třetím obvodem, kde byl pokles obyvatel jsou Odry. Tam ubylo za rok 31 obyvatel, jejichž počet byl k 1. lednu letošního roku 16 856 obyvatel.

O pět lidí více ve srovnání s loňským rokem napočítali statistici v obvodu Bílovce, kde bylo začátkem letošního roku 25 601 obyvatel, ve Frenštátě byl procentuální nárůst ještě vyšší, přibylo 20 obyvatel, celkem jich bylo k 1. lednu 19 413.

Ve třech městech z devíti v okrese Nový Jičín obyvatel přibylo. Nejvíce se rozrostl Štramberk, a to o 32 obyvatel, k 1. lednu jich bylo podle MV ČR 3477. O sedm obyvatel více měli začátkem roku ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde bylo celkem 10 747 obyvatel a o čtyři více měl začátkem roku Příbor, kde bylo 8471 obyvatel. 

Nejmenší úbytek měli v Odrách, kde bylo k 1. lednu 7194 obyvatel, což bylo jen o dva méně, než rok předtím. O třicet lidí méně bylo v Bílovci s celkovým počtem 7345, padesát obyvatel ubylo ve Studénce, kde žilo začátkem letošního roku 9516 obyvatel. V procentech je na dalším místě pomyslné tabulky Kopřivnice, kde bylo počátkem roku 21 813 obyvatel, což bylo o 137 méně. Úbytek necelého procenta – 0,958 – zaznamenali v Novém Jičíně, kde bylo k letošnímu 1. lednu o 227 obyvatel méně a jejich celkový počet byl 23 448. Procentuálně největší úbytek obyvatel měli za loňský rok ve Fulneku, kde bylo začátkem roku o 68 obyvatel méně než k 1. lednu 2019, což činilo 1,191 procenta. Ve Fulneku žilo podle MVČR k 1. lednu 2020 celkem 5601 obyvatel.

V některém z příštích vydání Novojičínského deníku přiblížíme situaci v obcích.