„Na jednání se zástupci rybářů jsme se dohodli, že jim poskytneme peníze na to, aby se s katastrofou na Bečvě dokázali lépe vypořádat. Opakovaně ale vyjadřuji svou nespokojenost s vývojem vyšetřování, které ani po sedmi měsících nepřináší odhalení zbabělého viníka této bezprecedentní ekologické havárie,“ uvedl olomoucký hejtman Josef Suchánek.

První květnové pondělí má začít rekonstrukce přístavby Beskydského divadla v Novém Jičíně. Důvodem jsou problémy se statikou.
Prohýbá se. Strop Beskydského divadla v Novém Jičíně zpevní ocelová lana

Kraj pomůže rovněž při tvorbě nové legislativy a shromažďuje připomínky k vodnímu zákonu, který má do budoucna podobné události řešit.

„Už na začátku listopadu jsem na nedostatky vodního zákona upozornil příslušné ministerstvo. Do konce února nám byla přislíbena náprava, a to formou novely. Návrh přichází až nyní a je zřejmé, že má vážné nedostatky. K novele proto shromažďujeme připomínky,“ doplnil Martin Šmída, krajský radní pro životní prostředí.

Skatepark se opravuje.
Oprava kopřivnického skateparku finišuje, jaký Ko-projekt bude podpořen letos?

Rybáři už vědí, jak s finančními prostředky, které jim kraj poskytne, naloží.

„Už loni jsme profinancovali kafilérii, ale také náročnou práci rybářů. Rozhodli jsme se, že 75 procent nákladů půjde místním rybářským svazům podél toku Bečvy, které tehdy s obrovským nasazením sil pomáhali při likvidaci havárie - v Choryni, Valašském Meziříčí, Hustopečích, Hranicích, Lipníku nad Bečvou nebo Přerově. Další finance pak poputují na obnovu toku a zarybnění,“ shrnul Rostislav Trybuček, jednatel Českého rybářského svazu pro Severní Moravu a Slezsko.

Z chátrajícího bývalého kina v Kuníně má vzniknout multifunkční kulturní sál.
Z bývalého kina v Kuníně vznikne multifunkční sál

Podle něj na Bečvě stále platí zákaz rybolovu. „Budeme se zabývat zadáním studie na reziduální látky - tedy zjištění toho, zda se ve vodě nenacházejí těžké kovy. V momentě, kdy se potvrdí, že je kvalita vody dobrá a provede se i rozbor rybí svaloviny, tak rybolov obnovíme,“ dodal.

Otrava kyanidem zlikvidovala v neděli 20. září loňského roku čtyřicet kilometrů dlouhý úsek od Choryně u Valašského Meziříčí až po Přerov a zcela ochromila život v toku. Rybáři odvezli do kafilérií na čtyřicet tun uhynulých ryb. Policie dosud případ neuzavřela – znalec, který zpracovává posudky totiž opakovaně požádal o prodloužení lhůty na jejich dokončení. Viníka kriminalisté dosud nevypátrali.