Peníze mohou lidé vhazovat do pokladniček, které jsou dvě, jedna z nich je na obecním úřadě a druhá v kunínském zámku. Další z možností jak mohou zájemci přispět je prostřednictvím bankovního účtu, který pro tyto účely vedení obce založilo.

Místostarostka Kunína Bohuslava Vavříková uvedla, že na kostele, který je nejstarší památkou v Kuníně, museli nechat opravit fasádu a bylo nutné opravit průčelí obou věží kostela. „Na opravách už se v současné době pracuje, řemeslníci postavili lešení a zaměřili se na opravu fasády kostela,“ doplnila Bohuslava Vavříková.

Celkem by měly opravy stát bezmála dva miliony korun a na financování se podílí několik státních institucí, Česko-německý fond budoucnosti i obec Kunín. Přispěli také bývalí němečtí obyvatelé obce, farnost i farníci, přesto však není dostatek prostředků na pokrytí všech nákladů. Rada obce Kunín proto schválila, že uspořádá veřejnou sbírku, kde by mohli přispět i další lidé. „Už od prvních dní chodí lidé k pokladničkám a přispívají do nich, občany jsme informovali pomocí zpravodaje, takže o tom ví všechny domácnosti,“ dodala místostarostka Kunína.

Kostel je propojený pomocí dřevěného mostu s kunínským zámkem, který si oblíbili turisté. Místní věřící se v něm mohou scházet, ale také pořádat poslední rozloučení s místními občany. Zároveň zde organizátoři pořádají koncerty nebo jiné akce společně s kulturním programem zámku a obce. Pokud by to šlo a nebyla tak přísná opatření proti šíření koronaviru, mají organizátoři sbírky v plánu ještě obcházet dům od domu v Kuníně s pokladničkou, jako při tříkrálové sbírce.

Lucie Syrovatková