S Kremnicí spolupracuje Nový Jičín už od roku 1999 a v roce 2004 byla mezi městy podepsána smlouva o partnerství. S Ludwigburgem letos město slaví dvacet let přátelství a partnerská smlouva se chystá k podpisu příští rok.

„Setkání v Ludwigsburgu mělo širší rozsah, neboť konference o obnovitelných energetických zdrojích se účastnili kromě Německa i zástupci Velké Británie a naší republiky. Všechna zúčastněná města, Caerphilly, Ludwigsburg, Písek a Nový Jičín, předvedla svou prezentaci,“ uvedl na webu radnice uvolněný radní Nového Jičína Milan Grestenberger.

Jak dodala mluvčí Nového Jičína Marie Machková, zástupci Ludwigsburgu i Kremnice přijali pozvání na blížící se městské slavnosti, které se v Novém Jičíně uskuteční 10. září. S Kremnicí se navštěvují členové dětských parlamentů a organizují se výměnné pracovní pobyty úředníků.