„První termín je stanoven na úterý 7. ledna od 13:00 do 17:00 hodin a následně bude poradna probíhat vždy první středu v měsíci v čase od 13:00 do 17:00 hodin. Každému klientovi bude věnována konzultace maximálně v rozsahu 30 minut,“ informuje radnice.

Vždy je třeba si ale návštěvu u advokáta dojednat dopředu na telefonních číslech 556 768 226 nebo 556 768 227, případně osobně na sekretariátu vedení města v budově radnice.

„ Právník bude veřejnosti k dispozici v budově městského úřadu na Divadelní ulici č. 8. Zajistilo ho město, které jeho služby za občany také uhradí. Lidé mohou právní pomoci využít při řešení problémů s dluhy a exekucemi, rozvodem, dědickým řízením, se vznikem a zánikem pracovního poměru, se stanovením a vymáháním výživného, zajištěním důchodového zabezpečení, s nájemním vztahem a dalšími záležitostmi,“ uvádí dále městský úřad.