Významné rekonstrukce, na které hodlá ostravská společnost Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK) vyčlenit nemalé částky, se dotknou několika míst okresu. Modernizaci vodovodů letos firma plánuje například v Bílovci, Ženklavě, Odrách nebo Kuníně, stavební práce se však nevyhnou ani Klimkovicím, obci Tichá či Lubině, místní části Kopřivnice.

OPRAVA VODOVODU I KANALIZACE

Konkrétně v Bílovci projdou rekonstrukcí vodovodní řady v ulicích Svatopluka Čecha a Puškinově. Vodaři tam vymění vodovod v délce zhruba tři sta metrů, včetně souvisejícího vybavení.

Důvodem je nejen technický stav, daný stářím padesáti let, ale také investiční záměr města v dané lokalitě. Tím však stavební práce ve městě ještě zdaleka neskončí. Další investici ve výši přesahující čtyři a půl milionu korun si vyžádá také modernizace kanalizace a návazné infrastruktury.

Stavební zásah za více než osm milionů korun čeká v letošním roce také obec Ženklavu, která se dlouhodobě potýká s nízkým tlakem ve vodovodní síti. Obnovou systému by mělo dojít ke zvýšení jeho kapacity.

„Rekonstruován bude přiváděč Štramberk Ženklava. Investice pomůže dalšímu plánovanému rozvoji výstavby v obci a možnosti napojení nových obyvatel na veřejný vodovod," přiblížil Martin Veselý, technický ředitel společnosti SmVaK.

V letošním roce vyjedou vodaři také do Klimkovic, a to konkrétně do Ostravské ulice a ulice 28. října. Kvůli časté poruchovosti vodovodní sítě tam opraví asi 360 metrů dlouhý úsek. „Zároveň bude zkapacitněním řadu umožněno napojení obyvatel s plánovanou další výstavbou v lokalitě Porubské pole," doplnil Martin Veselý.

DALŠÍ REKONSTRUKCE

V dalších místech novojičínského regionu se stavební práce dotknou čistíren odpadních vod.

Například v obci Tichá SmVak provede v průběhu letošního roku obnovu opotřebované technologie a stavebních objektů čističky. Podobné to bude i v Novém Jičíně.

„Tam je plánována výstavba dešťové zdrže a rekonstrukce objektu hrubého čištění," vysvětlil ředitel ostravské vodárenské společnosti Jan Tlolka a pokračoval: „Výsledkem bude zajištění čištění maximálního objemu odpadních vod v době intenzivního deště."

Od roku 1995 vynaložil podnik na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury téměř deset miliard korun. Nejvyšší investice v jeho historii byla loni 550 milionů korun.

„Zhruba sto padesát milionů korun letos poputuje také do oprav vodohospodářské infrastruktury, zařízení nebo technologií," uzavřel Martin Veselý.