Nejprve vzpomínal na listopad 1989 jeden z aktérů tehdejšího dění ve Frenštátě pod Radhoštěm Dalibor Norský. Poté si návštěvníci malého sálu domu kultury vyslechli klavírní koncert v podání Johanny Hanikové, z jejíhož popudu setkání vzniklo. Na závěr koncertu zahrála společně se sestrou, houslistkou Miriam Magdalenou Hanikovou.

Po koncertě se účastníci koncertu a další příchozí odebrali k pamětní desce věnované obětem komunizmu. Tam nejprve zazněla v podání zástupců základní umělecké školy píseň Modlitba pro Martu, poté přítomní symbolicky zapálili svíčky.