Na Střední škole ekonomicko-podnikatelské ve Studénce vznikl nový předmět, Výpočetní technika a média. Cílem je nejen prohloubit umění komunikace, ale také rozšíření znalostí o technice.

Díky tomuto předmětu získají studenti znalosti ze základů žurnalistiky a z oblasti výpočetní techniky. Široké spektrum aktivit povede k rozvoji samostatné tvůrčí činnosti. Praktické zkušenosti se váží především na práce s počítačem, kamerou, fotoaparátem. Nedílnou součástí jsou i práce s programy na tvorbu webových stránek, vytváření reklamy a animací, grafické editory nebo znalost internetového marketingu.

Aby si studenti vyzkoušeli své dovednosti v praxi, vytvářeli žáci během listopadu projekt podle šablony. Ten byl zaměřen na malé živnostníky. Studenti si vypracovali strukturu webových stránek a jejich jednotlivé rubriky a ještě k tomu navrhli banner. Své práce poté odprezentovali svým spolužákům. Prezentace zahrnovala představení projekt a jeho obhájení a studenti museli přednést postup, jak weby tvořili a co pro ně bylo obtížné, nebo naopak zábavné. Svým vystoupením si tak mohli ověřit své nabyté schopnosti kultivovaného projevu, a jestli celkovou prezentací a dovednostmi především zaujali své posluchače. Monika Kochová, zástupkyně ředitelky SŠEP Studénka, uvedla: „Ráda bych studenty pochválila, protože všechny prezentace se velmi povedly. Věřím, že našim posluchačům přinesly nové zkušenosti." Všechny prezentace natáčela Monika Kochová na kameru. „V lednu pak zhlédnou videozáznam, díky kterému si uvědomí některé chyby ve svém projevu, a na jejich odstranění budou pak v dalších hodinách pracovat," dodala Kochová.

Hana Horáková