Mezi zhruba dvaceti přihlášenými zájemci o pomoc s průzkumem a péčí o unikátní přírodní lokalitu jsou studenti nejen z České republiky, ale také ze Slovenska, Španělska a Chorvatska.

„Účastníci mají zájem poznat nová místa a lidi, zkusit netradiční práci v přírodě, odpojit se na chvíli od online sítí a pomoci se zachováním ohrožených druhů rostlin,“ říká Veronika Pilátová, učitelka biologie a koordinátorka akce, a dodává, že táborníci se budou věnovat zejména údržbovým a čisticím pracem.

„Pod vedením tří doktorandů ze studentské organizace vědeckých aktivit SOVA a akademického pracovníka Ostravské univerzity pomůžeme s biologickým průzkumem lokality, odstraníme invazní druhy rostlin, například turan roční, aby měla prostor k růstu čičorka pestrá, živná rostlina pro ohroženého modráska jetelového, jenž se v lokalitě vyskytuje. Naučíme se zacházet s kosou a provedeme mozaikovitou seč louky. Chystáme se i na probírku náletových dřevin na cenných stepních lokalitách,“ upřesňuje s tím, že na účastníky tábora čeká i zajímavý zážitkový program.

„Máme naplánováno například povídání o krajině a historii Moravského Kravařska, odpolední hry, cvičení jógy, besedy a workshopy na téma udržitelného, přírodě blízkého a smysluplného stylu života. Na závěr týdne chystáme hledačku přímo v lomu, kterou si poprvé budou moci zahrát právě účastníci (Z)lomu. Metoda questingu nabírá na popularitě v odvětví turistického ruchu a my bychom ji později rádi využili jako netradiční metodu zážitkového učení v přírodě pro žáky gymnázia. A připraveny jsou i další aktivity. Založíme si kvásek, postavíme pec a upečeme vlastní pizzu,” popisuje Veronika Pilátová.

Čičorka.Čičorka.Zdroj: Lenka Gulašiová

Dodává, že účastníci tábora budou ubytováni v domově mládeže gymnázia, ale jednu noc všichni prožijí pod širákem přímo v lomu. „Hned na podzim chceme na tábor navázat dobrovolnickými víkendy,“ dodává a vysvětluje, že dalším cílem Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci je vytvořit v lomu ekologické centrum zaměřené na výuku biologie, zeměpisu a hlavně na enviromentální aktivity žáků, z nichž někteří by se zde mohli věnovat i středoškolské odborné činnosti, například zkoumat vliv oteplování na skladbu hmyzu či rostlin a podobně.

Gymnázium zde rovněž chce vybudovat naučnou stezku pro veřejnost, která by zahrnovala několik typů stanovišť, například mokřadní společenstvo v periodické tůni, stepní biotop, suťová společenstva i les jako klimaxové společenstvo. Naučné prvky návštěvníkům přiblíží geologický a geomorfologický vývoj lokality, význam sukcese, přirozené rekultivace, ruderálních, invazních a ohrožených druhů, nebo úkrytových míst pro živočichy ve volné krajině. Součástí stezky budou nory pro králíky divoké, plazník, broukoviště, budky a jiné.

Za posledních čtyřicet let od ukončení těžby droby byl lom ponechán přirozenému vývoji a nyní se zde nachází ostrůvek divočiny uprostřed krajiny Moravského Kravařska. Narušené skalní stěny, kamenná suť, nezastíněná slunná stanoviště se suchým a teplým mikroklimatem, to vše vytváří specifický biotop ideální pro výskyt ohrožených druhů přírody. Na zdejší louku je vázán vzácný modrásek jetelový, na skalách hnízdí největší evropská sova výr velký. A díky entomologickému průzkumu nadšených studentů probíhá výzkum, jaké další významné druhy zde našly útočiště.

Studenti budou trávit čas v kamenolomu.Studenti budou trávit čas v kamenolomu.Zdroj: Lenka Gulašiová

„Příroda je nedílnou součástí našich životů. Je důležité, abychom již od mladého věku děti učili, že člověk je nedílnou součástí přírody. Pokud nová generace nezačne aktivně a smysluplně vnímat přírodu jako podmínku přežití lidstva na této planetě, pak náš druh velice rychle zmizí. Zatímco my se bez stabilní a zdravé přírody neobejdeme, příroda si bez nás velice snadno poradí. Byla tady miliardy let před námi a bude tu ještě hodně dlouho po nás. A toto poselství se snažíme vštípit i našim studentům. Ekologické výchově se v současné době věnuje řada škol. Inovativní přístup našeho gymnázia vidím v tom, že žáci mají k disposici jedinečnou lokalitu vytěženého kamenolomu o velikosti více než deseti hektarů, kde mohou získat mnoho praktických zkušeností o fungování různých typů ekosystémů, seznámit se s různými druhy fauny a flory a s péčí o ně. Lom je ideální místo, kde mohou realizovat své odborné práce či výzkumy pod dohledem vysokoškolských vědeckých pracovníků. Věřím, že si k lomu vybudují úzký vztah, protože je to jejich lokalita, o kterou se sami starají a kterou chrání,“ uzavírá ředitel bíloveckého gymnázia Pavel Mrva.