Vánoční svátky bývají symbolem klidu, harmonie a rodiny. Tato idyla však může skončit popáleninami a zuhelnatělým vánočním stromečkem. Hrozba se totiž často ukrývá v neudržovaných topných tělesech. Hasiči proto upozorňují na nebezpečí související se začínající topnou sezonou.

Požáry jsou častěji způsobeny lidskou neopatrností a neznalostí než technickými závadami. Podle statistiky se počty požárů od topidel rok od roku zvyšují. Ačkoli je číslo, vyjadřující podíl požárů od topidel zdánlivě zanedbatelné ve srovnání s ostatními požáry, jen v minulém roce přesáhly takto vzniklé škody dva miliony korun. Nejčastějšími příčinami bylo nedodržení bezpečné vzdálenosti hořlavých materiálů, jako jsou třeba záclony a křesla, od topidel.

Požár však nemusí nutně zasáhnout jen interiér bytu. Často se stává, že se v nevyčištěném komínovém tělese vznítí saze. „Proto je třeba dávat si pozor například na spalování vlhkého dřeva, při kterém se komín zanáší větším množstvím sazí, a tím se zvyšuje riziko požáru,“ upozornila Dagmar Benešová, vrchní inspektorka preventivně výchovné činnosti Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. V takovýchto případech nedochází k rozšíření požáru do obytných prostor. Avšak v důsledku vysoké teploty uvnitr komínového tělesa by mohlo dojít k popraskání komínů nebo omítek. Pokud se zplodiny dostanou do obytných prostor, mohou poškodit jeho zařízení. „Neprve bychom měli zajistit provedení revize a vyčištění komínů a prohlídku tepelných spotřebičů na plyn. To vše nejlépe odbornými pracovníky. Topidla v žádném případě „nevylepšujeme“ vlastními úpravami, neboť tímto jenom zvyšujeme riziko požáru nebo výbuchu,“ dodala Benešová.

Zvláštní péče patří plynovým topidlům, která se v dnešní době těší oblibě pro svou ekologickou nenáročnost. Nezbytností pro provoz takového topidla je jeho pravidelná revize. Nebezpečí je vyšší u takzvaných otevřených plynových spotřebičů, kde může při samovolném úniku plynu dojít až k otravě oxidem uhelnatým. Každoročně tak přijde o život několik lidí.

Nesprávný způsob užívání může majitele topidel stát kromě života i peníze. Hasičský záchranný sbor moravskoslezského kraje totiž může uložit peněžitou pokutu až do výše pět a dvaceti tisíc korun tomu, kdo poruší zákazy nebo povinnosti stanové zákonem o požární ochraně. Právnické nebo podnikající fyzické osoby mohou být pokutovány až do výše půl milionu, protože se například nedrželi návodu výrobce.