Od roku školního roku 1905 pak začala oficiálně vyučovat mechanické tkalcovství, jehož výuka začala v roce 1882 ve škole za budovou hotelu Radhošť u náměstí. V roce 1918 dostala škola název „Státní odbornou školu tkalcovská.

Ta se však po třech letech přemístila do Frýdku-Místku a do školy Tyršova 913 přešla část dívčí školy. Od listopadu 1927 škola fungovala jako dívčí a měšťanská. Od září 1953 v budově sídlila jedenáctiletá škola, která se po deseti letech změnila na devítiletou, kterou je doposud. Jak je patrné ze snímků, budova prošla podstatnou vizuální změnou, o níž se nedá říci, že by byla k lepšímu. Úpravy si ale pravděpodobně vyžádaly zvyšující se počty žáků. 

Budova, jež sídlí téměř na konci Tyršovy ulice ve Frenštátě pod Radhoštěm, sloužila od samotného počátku pro účely školství. Na prvním snímku je reprodukce z Vlastivědného sborníku z roku 1913, druhý snímek je ze současnosti.