Na větřkovické přehradě v Lubině, místní části města Kopřivnice, si ve čtvrtek 1. července a v pátek 2. července dali dostaveníčko záchranáři. Konal se zde totiž první ročník soustředění mezinárodní organizace SIRDS (Special international rescue dog service), která sdružuje speciální kynologické záchranné služby čtyř států, České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska.

„Dnes se zde koná v rámci prvního mezinárodního soustředění organizace SIRDS nácvik vyhledávání utonulých,“ informoval Alexander Berek, záchranář a velitel slovenského týmu. „SIRDS je vlastně mezinárodní skupina, která se skládá z partnerů speciální kynologické záchranné služby, tedy tým, který operativně reaguje na mimořádné události v partnerských státech,“ vysvětlil vzápětí Berek. Sdružení záchranářů čtyř států tak velmi často zasahuje nejen u pátrání po nezvěstných osobách, ale také při již zmíněném utonutí, výbuchu plynu nebo vyhledávání ukrytých mrtvých těl.

Přestože se historicky prvního společného soustředění zúčastnili pouze zástupci České republiky a Slovenska, program by velmi nabitý. „Snažili jsme se, aby program soustředění byl velmi pestrý a abychom si mohli vyměnit cenné informace v co nejvíce oblastech,“ vysvětlil vedoucí českých záchranářů Ladislav Kletenský. Záchranáře a jejich psy proto čekal nejen nácvik vyhledávání utonulých na Větřkovicích, ale také společné slaňování ze štramberského Váňova kamene. „V sobotu pak všichni absolvujeme nácvik vyhledávání v sutinách, který se odehraje v Šenově u Nového Jičína, v bývalém vojenském prostoru, který se nyní bourá,“ doplnil Kletenský. Pro neúčast polských a maďarských kolegů měl jednoduché vysvětlení. „Přestože svou účast přislíbili, nejspíš jim do toho něco vlezlo. Dá se předpokládat, že po těch ničivých povodních mají plné ruce práce a maďarští kolegové jim tam vypomáhají,“ vysvětlil záchranář. Celkem deset záchranářů a čtrnáct pejsků mělo základnu v obci Skotnice, pod jejíž záštitou se akce také odehrála.

K velmi zajímavým částem soustředění patřil již zmíněný nácvik vyhledávání utonulých. Při něm pětice vycvičených záchranářských psů v několika metrové hloubce vyhledávalo takzvanou pachovou konzervu. „Jde vlastně o předmět, do kterého se umístí specifický vzorek mrtvolného pachu člověka,“ vysvětlil potápěč, jenž měl umisťování vzorku na starosti, Luboš Brník. „Vzorek je vlastně kus látky, který se kontaminuje daným pachem,“ doplnill Brník vzápětí. Mrtvolný pach, jehož molekuly se podle záchranářů vodou šíří a psi jsou schopni je přesně vyhledat, se získává pomocí speciálních tablet. „Když se speciálně vycvičený pes k takovému místu přiblíží, zachytí pach a štěkotem dá najevo, kde se utonulý, v tomto případě pachová konzerva, nachází,“ dodal potápěč.

Jak slovenští tak čeští záchranáři si od společného soustředění slibovali především výměnu cenných informací. „Protože každá ze spolupracujících organizací má svá specifika, například česká strana má výborné výsledky ve vyhledávání v sutinách, doufáme, že cílem této akce bude především výměna informací a předání cenných zkušeností,“ uvedl Berek. Jeho slova v zápětí potvrdil také zástupce české strany, Ladislav Kletenský: „Vyhledávání utonulých psy se na Větřkovicích konalo vůbec poprvé, a protože je psů na vyhledávání ve vodě málo a slovenští kolegové v tomto mají obrovské zkušenosti a úspěchy, jsme velmi rádi, že k nám přijeli a doufáme, že se od nich naši psi něco naučí.“ Další akce mezinárodní organizace SIRDS je naplánovaná na říjen letošního roku a místem konání bude tentokrát Slovensko.