Zatímco dosud město samo novopečené rodiče na akci zvalo, od příštího roku se budou muset na akci přihlásit.

„V novém roce dojde ke změně v organizaci rozesílání pozvánek. Pozvánka bude rodičům zaslána až poté, co sami vyplní přihlášku. Tato bude k dispozici na webových stránkách a v měsíčníku našeho města. Rodiče, pokud budou mít zájem se vítání občánků zúčastnit, vyplní po narození miminka přihlášku a zašlou buď elektronicky matrikářce, či ji osobně přinesou na městský úřad, konkrétně do městského informačního centra nebo přímo na matriku," informuje radnice na svém webu s tím, že vítání se koná většinou čtyřikrát do roka, v březnu, červnu, září a prosinci.