DOMY S HISTORIÍ

Radek Polách z Muzea Novojičínska to vystihl slovy z jednoho českého filmu: „Parní stroj vynalezený ve století osmnáctém, zaznamenal pronikavý vývoj ve století devatenáctém. Proto devatenácté století nazýváme stoletím páry,“ říkají známá slova. Devatenácté století je opravdu dobou, kdy se Novým Jičínem začaly prohánět vlaky. V roce 1832 totiž novojičínský podnikatel August Ferdinand Döpper zavedl jako první do manufakturní výroby parní stroj. I když se jím inspirovali i někteří další, na parní lokomotivu s klasickým nádražím si město muselo ještě nějaký čas počkat. „A to konkrétně do roku 1879, kdy vyšel zákon o stavbě lokálních drah,“ prozradil Radek Polách.

O projekt nové lokální trati, vedoucí mezi Suchdolem nad Odrou a Novým Jičínem, se zasloužili tehdejší radní, v čele se starostou Hugem Fuxem. Město se novou železnici nakonec rozhodlo vybudovat z vlastních prostředků.

„Veškerá snaha pak byla korunována úspěchem 19. prosince roku 1880, kdy na nové nástupiště Neutitschein – Localbahn přijel první vlak,“ uvedl Polách s tím, že je škoda toho, že myšlenky o zavedení dráhy se radní nechopili již ve třicátých letech 19. století a přenechali celou záležitost s průchodem Severní dráhy Ferdinandovy blízkému Suchdolu nad Odrou, kde první vlak vyjel již v roce 1847.

Přestože město Nový Jičín o „vlakové“ prvenství přišlo, tehdy velmi moderní nádraží se železnicí tvoří nezbytný architektonický prvek města dodnes.