DOMY S HISTORIÍ

Státní reformní reálné gymnasium bylo zřízeno v roce 1921 a zlepšilo tak roztříštěnost základního a středního školství ve městě. „Pro tyto účely byly v roce 1926 postaveny takzvané Palackého školy v Novém Jičíně. Se stavbou se započalo v roce 1925 podle plánů architekta Vahaly z Hustopeč nad Bečvou. Samostatnou stavbu provedla firma Kučera a Dvořák z Moravské Ostravy za tři a půl milionu korun,“ připomněl vznik budovy Radek Polách z Muzea Novojičínska s tím, že od roku 1926 zde začaly fungovat měšťanské školy. Ve stejném roce se začalo s výstavbou gymnázia, podle slov Polácha, symetrické stavby, avšak oddělené od měšťanských škol a před nimi se postavily vilky ředitelů.

„Teprve v letech 1934-1935 bylo přistoupeno ke spojení obou škol objektem přístavby obecné školy,“ poznamenal Polách. Do nového gymnázia cestovali studenti ze širokého okolí. Mezi jedny z nejznámějších patřil hrabě Kinský, který pravidelně vozil svého syna za studiem až z Lešné u Valašského Meziříčí. Již pár dní po II. světové válce, 27. května 1945, bylo v Palackého školách zahájeno nové vyučování. „V budovách byly tehdy umístěny dvě měšťanské školy, reálné gymnázium, dvouletá obchodní škola a škola hudební. V roce 1955 byla na Palackého školách zřízena nová pedagogická škola,“ uvedl pracovník Muzea Novojičínska.

V následujících letech zde proběhlo mnoho změn, které nakonec vyústily ve fakt, že se celý objekt stal sídlem pouze novojičínského gymnázia. Změna nastala před pár lety, kdy zde přibylo pedagogické lyceum.

Co se týče samotné Palackého ulice, ta nesla původně název Engerlberggasse (podle blízkého kopce), změna nastala na konci osmdesátých let 19. století, kdy došlo k přejmenování na Kreuzstrasse, čili Křížová třída. Jméno podle významného hodslavického rodáka a slavného obrozence Františka Palackého nese tato ulice od roku 1928, s pauzou mezi léty 1938-1945 kdy byla tato část přejmenována na třídu Horsta Wessela. Jak sdělil Radek Polách, šlo o vůdce pátého oddílu u berlínské organizace S.A, který byl v roce 1930 zavražděn a prohlášen za mučedníka Třetí říše.